Tisdag 22 maj 2018

Socialnämnden i Mariestad får kritik

Socialnämnden i Mariestad får kritik av Länsstyrelsen för bristande alkoholtillsyn och akt- och dokumenthantering. Det skriver Mariestads-Tidningen.

Det är främst två anledningar till kritiken. Enligt Länsstyrelsen finns det brister i Socialnämndens dokumentation. Hanteringen av akter och dokument sker i strid med förvaltningsrättsliga regler.

Socialnämnden brister också i sin kontroll om den tilltänkta verksamheten uppfyller kraven i alkohollagen. Det saknas även skriftlig rutin för handläggning av ärenden om serveringstillstånd.

Socialnämnden ska senast den 1 december redovisa till Länsstyrelsen vad som gjorts för rätta till bristerna.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet
Läs mer