Tisdag 22 maj 2018

Närhälsan startar patientbesök online

Nå vårdcentralen via app i mobilen. Ja, det blir verklighet i november på vårdcentralen i Vara och Skaraborgs ungdomsmottagningar.
Nå vårdcentralen via app i mobilen. Ja, det blir verklighet i november på vårdcentralen i Vara och Skaraborgs ungdomsmottagningar.

Närhälsan startar försök med att patienter ska kunna nå sin vårdcentral via videosamtal i app på sin mobiltelefon. Först ut i regionen är och Vårgårda. Dessutom ungdomsmottagningarna i Falköping, Lidköping, Mariestad och Skövde.

Närhälsan är de offentligt ägda vårdcentralerna i Västra Götaland. De ägs och drivs av regionen.

I november inleder Närhälsan en test för att pröva hur patienter kan möta vården online. På sex av Närhälsans vårdcentraler kommer patienter erbjudas videomöten i en pilot.

De sex utvalda pilotvårdcentralerna är Närhälsan i Askim, Eriksberg, Frölunda, Styrsö, Vara och Vårgårda.

Samtidigt startar fyra ungdomsmottagningar i regionen på prov en virtuell ungdomsmottagning. Samtliga fyra ligger i Skaraborg; Falköping, Lidköping, Mariestad och Skövde.

Flexibilitet

Emma Spak, är ST-läkare på Närhälsan Eriksberg vårdcentral, en av
pilotvårdcentralerna:

– För många patienter kan det vara en fördel att slippa förflytta sig, att kunna göra ett uppföljningsbesök hemifrån, från jobbet eller kanske med hjälp av sjuksköterska från ett äldreboende. Ett stort plus med videobesök är att det skapar större flexibilitet både för patienten och för behandlaren, menar Emma.

Emma Spak ser främst att hon vill ersätta en stor del av sina telefonsamtal med videomöten för att kunna öka kvaliteten i patientkontakten. Det är ett sätt att få bättre information.

På vårdcentralerna handlar det under piloten om uppföljningsbesök, på vårdgivarens initiativ. Ungdomsmottagningarna tar även emot nybesök.

Ladda ner app

Så här går det till: Patienten laddar ner en app i sin mobil eller surfplatta, loggar in. Mobilt BankID och e-postadress behövs. På motsvarande sätt loggar vårdpersonalen in på vårdcentralen, bokar besöket. Videomötet genomförs sedan krypterat på ett helt säkert via dator. Slutligen registreras videomötet i journalsystemet.

På den virtuella ungdomsmottagningen klickar patienten in sig i ett e-väntrum. Patienten får direkt veta att den beräknade kötiden är X antal minuter. Samtidigt som patienten ”sätter sig i e-väntrummet” får barnmorskan en sms-avisering om att det finns patienter på kö.

Ungdomsmottagningarna har som mål att vara igång skarpt från 1 november i år.

– E-väntrummet för Ungdomsmottagningar är vi mig veterligen först med i Sverige, berättar Charlotte Lundholm, projektledare för Digitala vårdmöten i Närhälsan.

Till våren kommer en utvärdering av pilotundersökningen att ske och efter det tas beslut om eventuell upphandling.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet
Läs mer