Onsdag 13 december 2017

Offerstenen – nytt reservat på Billingen

Offerstenen har fått sitt namn av ett flyttblock som ligger mitt i området, och som är en kulturhistorisk lämning. Foto: Länsstyrelsen i Västra Götaland.
Offerstenen har fått sitt namn av ett flyttblock som ligger mitt i området, och som är en kulturhistorisk lämning. Foto: Länsstyrelsen i Västra Götaland.

Offerstenen är det senaste naturreservatet på Sydbillingen.

Det nybildade naturreservatet Offerstenen ligger i direkt anslutning till det gamla naturreservatet Sydbillingens platå. Därmed förstärks skyddet av detta stora vildmarksområde i centrala Skaraborg.

Offerstenen har fått sitt namn av ett flyttblock som ligger mitt i området, och som är en kulturhistorisk lämning.
Naturreservatet Offerstenen är 33 hektar stort och består av gammal barrblandskog och myrmarker. Fin tjäderskog, enkelt uttryckt.

På kullfallna träd kan man bland annat hitta de rödlistade, sällsynta och hotade, arterna ullticka och vedticka. Dropptaggsvamp och gammelgranslav är exempel på andra arter som signalerar höga naturvärden i området.