Lördag 21 april 2018

Platsbrist orsakar vårdskador

I en ny rapport visar Socialdemokraterna att antalet vårdskador ökat kraftigt i Västra Götaland. Tidigare låg regionen lägre än riksgenomsnittet, men nu är det tvärtom.
I en ny rapport visar Socialdemokraterna att antalet vårdskador ökat kraftigt i Västra Götaland. Tidigare låg regionen lägre än riksgenomsnittet, men nu är det tvärtom.

Platsbrist och överbeläggningar på regionens sjukhus ökar risken för vårdskador hävdar Socialdemokraterna.
– Fler vårdplatser behövs för patientsäkerhetens skull, säger Johan Ask (S), vice ordförande i Skaraborgs sjukhus styrelse.

Socialdemokraterna i Västra Götaland redovisar i en ny rapport att antalet befintliga vårdplatser på regionens sjukhus på tre år minskat från 3 400 ( januari 2014) till 2 974 (januari 2017).

-Det är inte acceptabelt Det behövs fler, inte färre, vårdplatser på sjukhusen, säger Håkan Linnarsson (S), regionråd i opposition.

För Skaraborgs sjukhus (SkaS) del handlar det om 29 färre platser mellan mätdatumen.

Men SkaS påverkas också starkt av de minskade platserna på andra håll i regionen, inte minst Sahlgrenska Universitetssjukhuset, där platserna minskat med 233 trots en befolkningsökning bara i Göteborg på 25 000 personer under perioden, påpekar Socialdemokraterna.

I rapporten hänvisas till att regiondirektör Ann-Sofi Lodin i februari inför regionstyrelsen uppskattat behovet av ytterligare 400 vårdplatser på regionens sjukhus.

Vårdskador

Platsbrist och överbeläggningar ökar risken för vårdskador. I rapporten redovisas att Västra Götaland år 2013 hade betydligt färre vårdskador än i riket som helhet; 6,4 procent i regionen mot 9,6 procent för Sverige som helhet.

Idag är det tvärtom. 2016 hade vårdskadorna i Västra Götaland ökat till 8,5 procent, medan rikssnittet minskat till 7,5 procent.

-Överbeläggningar leder till högre risk för vårdskador och en tuffare arbetssituation för medarbetarna. Det är inte acceptabelt att sjuka människor ska bli sjukare bara för att vården är illa planerad, säger Johan Ask (S).

Därför kräver Socialdemokraterna en vårdplatsstrategi som partiet menar måste ge sjukhusen ekonomiskt utrymme för att säkerställa nödvändigt antal vårdplatser. Dessutom efterlyses ett handslag med regionens kommuner för att skapa en effektiv vårdplaneringsprocess för utskrivningsklara patienter.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet
Läs mer