Lördag 21 april 2018

Regionen utreder vårdplatserna

Hälso- och sjukvårdsstyrelse vill få en bättre bild över hur många vårdplatser som behövs i regionen.

Hälso-och sjukvårdsstyrelsen begärde på torsdagen få en rapport av sin hälso- och sjukvårdsdirektör om behovet av åtgärder på kort, medellång och lång sikt för att säkra behovet av vårdplatser i Västra Götalandsregionen.

Senast 31 maj ska rapporten vara framme.

Hälso- och sjukvårdsdirektören fick också i uppdrag att lämna en lägesrapport från de utvecklingsarbeten som pågår runt om i regionen och som syftar till att förbättra vårdplatssituationen.

Jim Aleberg (S) har tidigare lämnat ett yrkande om att ta fram en regional vårdplatsstrategi. I ett pressmeddelande meddelas att Hälso- och sjukvårdsstyrelsen delar Alebergs oro över de problem som brister i antalet disponibla vårdplatser medför, såsom överbeläggningar, förlängda kötider samt ökade risker för försämrad patientsäkerhet och arbetsmiljö på sjukhusen.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet