Tisdag 19 juni 2018

Revisorer kritiserar regionens styrelse 

2016 års revision för Västra Götalandsregionen föreslår ansvarsfrihet, men riktar anmärkning mot Hälso- och sjukvårdsstyrelsen för bristande intern styrning och kontroll.

Revisorerna i Västra Götalandsregionen undertecknade idag revisionsberättelserna för samtliga nämnder och styrelser i Västra Götalandsregionen.

De överlämnade även sin samlade bedömning av regionens ekonomiska och verksamhetsmässiga resultat till regionfullmäktiges presidium i form av en revisions PM.

Revisorerna föreslår att regionfullmäktige ska bevilja samtliga nämnder och styrelser ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016.

Samtidigt riktar revisorerna anmärkning mot Hälso- sjukvårdsstyrelsen för bristande intern styrning och kontroll och anmärkning mot Västra Hälso- och sjukvårdsnämnden för medvetet lagtrots i samband med upphandling av mödravårdscentralen Fröja.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet