Tisdag 19 juni 2018

Jula passerar sex miljarder

Foto: Jula
Foto: Jula

Handelsföretaget Jula i Skara redovisar för första gången ett omsättning som passerat sex miljarder kronor.

– Sex miljarder är en milstolpe som det är roligt att passera. Det betyder att vi har fler och fler kunder som ger oss förtroende, som tycker att vi har ett bra erbjudande och att vi har produkter som fyller deras behov, säger Joachim Frykberg, VD Jula AB i ett pressmeddelande.

2016 var ett år där omvärldspåverkan ställde organisationen inför stora utmaningar. Trots detta landar Julas resultat för 2016 på plus 584 miljoner kronor efter finansiella poster.

– Det råder tuff konkurrens inom handeln med fortsatt hög etableringstakt i fysiska butiker samtidigt som e-handeln tar större och större andelar. Dessutom möter de inhemska marknaderna större konkurrens från internationell e-handel. Valutaeffekter och ökade råvarupriser fortsätter att skapa tryck på inköpspriserna, säger Joachim Frykberg.

En del av vinsten för 2016 tillfaller Julas medarbetare. Totalt delar företaget ut 43 miljoner kronor extra till medarbetarna.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet
Läs mer