Söndag 24 juni 2018

Kajor problem i Ardala

Foto: arkivbild
Foto: arkivbild

Skulle skyddsjakt på svartfågel minska problemet med skräniga fåglar nattetid i Ardala? Åsikterna går isär och kommunen har inga planer på att återinföra skyddsjakt.

Nyligen löpte tillståndet ut med Skaras kommunala skyttar, skriver SkLT. Något som gör att skyddsjakten på svartfågel i Ardala har upphört.

– Det är ett skränande på nätter och tidiga morgnar och att de skiter ner som är de största problemen, säger Ardalabon Mikael Johansson, till SkLT.

Han menar att fåglarna har blivit ett växande problem i takt med att skyddsjakten minskat. Men från kommunen finns inga planer på att återinföra jakten.

  • Det man har sett av den effekten är att man har minskat populationen av kajor där man skjutit bort dem, men minskningen har varit högst tillfällig eller så har de bara skingrats och sen hamnat någon annanstans, säger Christina Marmolin, miljöchef i Skara, till SkLT.
  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet