Tisdag 19 juni 2018

Bättre tillgänglighet på sjukhusen

Inom ett par veckor börjar arbetet med att göra Skaraborgs sjukhus mer tillgängliga. Varje kvadratmeter har granskats för att hitta hinder i lokalerna.

– Vi kommer att börja med mindre förbättringar så som att ändra färger på väggar för att skapa en kontrast som kan underlätta för synskadade. Större förändringar av exempelvis hela entréer väntar vi med tills en hel ombyggnation ska göras, så att våra olika arbeten samspelar, säger Johan Höglund, projektchef för Västfastigheter, till Mariestads-Tidningen.

Samtliga sjukhus i regionen har inventerats och ska åtgärdas. Regionen har satsat 90 miljoner kronor på att få bort sjukhushinder.

I Skaraborg är det främst kontrastmålning som blir aktuellt, men också justering av lutning på rullstolsramper och upprustning av handikapptoaletter.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet
Läs mer