Tisdag 19 juni 2018

Jourmottagningar stänger i sommar

Jourmottagningarna i Falköping och Mariestad föreslås stängas under åtta veckor i sommar; från slutet av juni till mitten av augusti.

Östra hälso- och sjukvårdsnämnden i Skaraborg föreslås nästa vecka godkänna att de kvälls- och helgöppna mottagningarna i Falköping och Mariestad stänger sin verksamhet under veckorna 25 till och med 32.

Detta under förutsättning att tydlig information går ut till invånarna, påpekar nämnden i sitt beslutsunderlag.

I Lidköping och Skövde finns en kvälls- och helgöppen mottagning vardera med öppethållande kvällar och helgdagar. Dessa kommer att fortsatt vara öppna hela sommaren.

Mottagningarna i Falköping och Mariestad stängs för att klara av att bemanna de två huvudenheterna i Lidköping och Skövde.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet