Lördag 21 april 2018

Nätverk för solel bildas i regionen

Kommuner i Västra Götaland bildar ett nätverk för utbyggnad av solel. Från Skaraborg deltar bland annat Falköpings och Hjo kommuner och Vänerenergi.

Minst 4 000 kvadratmeter installerade solceller som producerar egen el till kommunal verksamhet. Det är ett av målen för projektet Sol i Väst där kommuner och kommunala bolag i Västra Götaland under tre år ska bygga solcellsanläggningar och samarbeta för att öka intresset för solel.

På måndag hålls uppstartsträffen för projektet. Falköping och Hjo kommuner liksom Vänerenergi deltar i projektet.

De senaste åren har priserna på solcellsanläggningar rasat, vilket innebär att egenproducerad solel har blivit både relativt billig och enkel att installera.

– Sol är en av de energiformer som har absolut lägst miljöpåverkan och för att bygga ett hållbart energisystem måste vi använda mer solenergi, säger Amar Ðelilović, projektledare för Sol i Väst.

Projektet Sol i Väst drivs av Västra Götalands energikontor, Hållbar Utveckling Väst. Nätverksdeltagarna ska i snitt installera minst 200 kvadratmeter solceller.

– Syftet med Sol i Väst är att bygga ut solelproduktionen i Västra Götaland. Men långsiktigt är det ännu viktigare att sprida erfarenheter från projektet och öka intresset för solel, säger Amar Ðelilović.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet