Onsdag 13 december 2017

Navens fyr blir statligt byggnadsminne

Navens fyr i Vänern har blivit ett statligt byggnadsminne. Det beslutade regeringen på torsdagen.

Navens fyr vid Kållandsö är en av åtta fyrar som denna utnämning.

– Fyrplatserna är en självklar del av vårt kulturarv. Genom dem får vi ökad kunskap om sjöfartens och samhällets historia. Det finns ett stort lokalt engagemang och nu tar staten ett tydligt ansvar genom att bevara dessa fyrplatser för framtiden, säger kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke, i ett pressmeddelande.