Tisdag 19 juni 2018

Regionen ställer om och satsar på närvård

Den nära vården ska prioriteras i Västra Götaland.
Den nära vården ska prioriteras i Västra Götaland.

Västra Götaland ligger i topp i Sverige när det gäller primärvård. Men regionen vill mer, och ökar satsningarna på vård utanför sjukhusen.
– Vi måste ha en starkare närvård för att klara av första linjens vård. Vi klarar annars inte av inflödet till sjukhusen, säger Gunilla Druve Jansson (C) som är ansvarig sjukvårdspolitiker i Skaraborg.

-Vår sjukhusfixering sitter djupt. Alla, från politiker till allmänheten, är övertygade om att sjukhus är den stora tryggheten i livet.

Det säger Göran Stiernstedt, tidigare nationell samordnare för effektiv vård, till tidningen Dagens Samhälle. Han har utrett den svenska sjukvårdsmodellen och föreslår att resurser omfördelas från sjukhusvård till en primärvård, som i framtiden också ska ha specialistläkare och kunna hantera akutfall dygnets alla timmar.

Gunilla Druve Jansson (C) är ansvarig för sjukvården i Skaraborg. Hon är ordförande i regionens östra hälso- och sjukvårdsnämnd.

-Stiernstedts utredning bekräftar och ger legitimitet för att vi måste skruva i hälso- och sjukvårdssystemet, säger hon.

Med att ”skruva i systemet” menar hon att omfördela resurser till förmån för den nära vården.

-Vi är alldeles för sjukhustunga, tillägger hon. Människor ska i första hand vända sig till primärvården. Vi behöver fler allmänläkare och vi behöver öppna specialistmottagningar.

Ann Söderström är hälso- och sjukvårdsdirektör i Västra Götaland.

-Utvecklingen går i denna riktning, säger Ann Söderström. Människor vill ha mer vård nära hemmet.

-Kan vi förhindra onödiga inläggningar på sjukhus blir det bättre för patienten och ett mervärde för regionen, säger hon. Vi behöver göra en omfördelning så att mer resurser går till den nära vården.

Hon använder konsekvent uttrycket närvård istället för primärvård.

-Närvård är mer än den traditionella primärvården på vårdcentralerna, betonar hon. Här innefattas exempelvis specialistvård i öppenvård och mobila hemsjukvårdsteam.

Ändå ligger Västra Götalandsregionen i topp i landet. Enligt tidningen Dagens Samhälle så gick, år 2015, var femte krona inom regionens hälso- och sjukvård till primärvården. För att vara exakt 19,8 procent. Det motsvarar i pengar 4460 kronor per invånare och år.

Spännvidden är dock stor mellan landstingen. I botten ligger Gotland med 13,8 procent och Västernorrland med 14,4 procent av deras totala hälso- och sjukvårdskostnad. Stockholm och Skåne ligger på 18,3 respektive 18,2 procent.

Dessutom har Västra Götaland åren 2006-2015 ökat sin andel mest i hela landet – efter Skåne. I 16 av 21 landsting har däremot andelen primärvård sjunkit under samma period.

-Västra Götaland ligger i topp, men vi måste göra mer, säger Gunilla Druve Jansson.

Tre år framåt avsätter Västra Götaland ytterligare en miljard kronor till utveckling av närvården.

-Det är en omställningsbudget, säger Ann Söderström. Det är tryggt att vi kan inleda denna omställning med dessa resurser.

-Det är svårt att ta bort pengar från sjukhusen för att lägga till den nära vården. Nu har vi möjlighet att göra en mjukare övergång. Vi kan bygga upp, innan vi minskar ner någon annanstans. I förlängningen sker ett skifte till den nära vården.

Tre områden är prioriterade under dessa tre år. Närvården, koncentration av sällanvård och digitalisering.

Detta kan också leda till organisatoriska förändringar inom regionen.

-Men på sikt, säger Ann Söderström. Vi måste först utveckla de nya arbetssätten. Sedan får organisationen följa efter.

Idag avlöser studiebesöken varandra för att studera hur regionen, ihop med kommunerna i västra Skaraborg, lyckats införa en framgångsrik mobil hemsjukvård.

Ett närsjukvårdsteam med läkare och sjuksköterskor har drastiskt minskat behovet av vårdplatser för äldre patienter på sjukhusen.

-Inläggningar har minskat med 80-90 procent. Patienterna får bra vård hemma och sjukhusen frigör vårdplatser, säger Gunilla Druve-Jansson.

Nu finns mobila team i hela Skaraborg, och modellen kommer spridas i hela regionen.

Nästa steg är det närsjukvårdscentrum som utvecklas i norra Skaraborg. Även det en modell för hela regionen.

I projektet ingår de tre kommunerna Mariestad, Gullspång och Töreboda samt Skaraborgs sjukhus, primärvården, hälsa & habilitering och tandvården.

-Under våren ska vi vara igång med mer öppenvård i Mariestad, säger Gunilla Druve-Jansson. Vi kommer flytta ut vissa specialister från sjukhuset i Skövde.

Liknande närsjukvårdscentra kommer sedan byggas upp i Lidköpingsområdet, Skövde-området och Falköpingsområdet.

-Nästa område blir sannolikt Falköping, säger hon.

Trots att Sverige har en dåligt utbyggd primärvård jämfört med andra länder, så har det varit mycket svårt att styra ut resurserna till den lokala hälso- och sjukvården.

-Vi måste uppvärdera att arbeta i primärvården, säger Gunilla Druve Jansson. Vi behöver fler allmänläkare på vårdcentralerna.

Målet är att ha en allmänläkare per 1500 invånare. I Skaraborg tror Gunilla Druve Jansson att siffran är en läkare på 2000.

-Men vi behöver också andra specialiteter i den nära vården, konstaterar Ann Söderström som vill sudda ut den ”konstgjorda” gränsen mellan sjukhusvård och primärvård.

-Man kommer i framtiden jobba del av sin tid utanför sjukhuset och del av tiden på sjukhuset, säger hon. Även om man ska bli sjukhusläkare så borde dessa studenter också vara i den öppna vården under sin utbildning.

I Dalarna har landstinget gått ett steg längre. Man har krävt att sjukhusspecialister också jobbar i öppenvården i primärvården.

-Det var först ingen populär åtgärd, men det visade sig att läkarna kunde tänka sig att jobba en vecka ibland i primärvården, säger Hans Karlsson på Sveriges Kommuner och landsting, till Dagens samhälle.

-Detta kände jag inte till, men det låter intressant, konstaterar Gunilla Druve-Jansson. Jag ska kontakta landstingsledningen i Dalarna för att få mer information om deras erfarenheter.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet