Tisdag 19 juni 2018

300 nya studentbostäder i Skövde?

Foto: Fredrik Andersson/arkiv
Foto: Fredrik Andersson/arkiv

Det finns ett behov av 300 nya studentboenden i Skövde för elever på Högskolan i Skövde visar en ny rapport som presenterades idag.

Skövdebostäder, Högskolan i Skövde, Skaraborgs sjukhus Skövde, Basfast väst och Studentkåren i Skövde har tillsammans tagit fram en rapport som kartlägger det organiserade studentboendet i Skövde.

Att bedöma det framtida behovet av studentbostäder i Skövde är dock svårt eftersom antalet studenter på Högskolan i Skövde kan variera beroende på politiska beslut och Högskolans söktryck. Just nu finns dock inget som indikerar att det skulle ske stora förändringar i den närmaste framtiden.

Otillräckligt med platser

De senaste åren har ca 30 procent av programstudenterna haft tillgång till organiserat studentboende vilket varit otillräckligt. Det visas bland annat genom den höga efterfrågan på bostäder och situationen i studentbostadskön.

I den aktuella rapporten föreslås att Skövde kommun och Högskolan i Skövde enas om ett riktvärde för hur många studentlägenheter som behöver finnas. Förslaget är att minst 40 % av de som studerar heltidsprogram på campus ska kunna erbjudas en studentbostad.

Konkret innebär detta att det idag saknas omkring 300 lägenheter eller studentrum för att möta det behov som finns bland Högskolan i Skövdes studenter.

– De här uppgifterna gör att vi planerar att bygga ytterligare studentlägenheter i centralt läge, säger Skövdebostäders Dan Sandén. Parallellt bygger vi 150 små, prisvärda lägenheter med inriktning mot ungdomar.

Internationella studenter

Högskolan i Skövde vill fördubbla antalet internationella studenter inom några år.

Högskolan i Skövdes rektor, Sigbritt Karlsson, betonar vikten av att det då behöver finnas studentlägenheter i form av möblerade rum. Idag finns 176 möblerade rum som tillhandahålls av privata fastighetsbolag.

-Samarbetet mellan de olika parterna är en förutsättning för att Skövde ska vara en bra framtida studiedestination för studenter från Sverige och världen, säger hon.

Sjukhuset behöver 100 rum

Även Skaraborgs sjukhus Skövde ser ett växande behov av möblerade lägenheter och studentrum för de läkarstudenter som är utlokaliserade från Göteborgs universitet.

Idag är behovet omkring 40 lägenheter/studentrum men det kommer att växa till cirka 100 stycken inom de kommande fem till tio åren.

– Vi tycker det är viktigt att detta uppmärksammas i tid så att vi kan lösa situationen långsiktigt och få ett samlat boende för de läkarstudenter som kommer till oss, säger Kerstin Lantz, Utbildningssekreterare, Skaraborgs sjukhus Skövde.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet
Läs mer