Tisdag 22 maj 2018

Färre ansökningar till Högskolan i Skövde

Foto: Fredrik Andersson/arkiv
Foto: Fredrik Andersson/arkiv

I dagarna får närmare 1 850 personer besked om att de har fått en plats på något av Högskolan i Skövdes utbildningsprogram. Det är en minskning jämfört med förra året vilket bland annat beror på att Högskolan erbjuder färre utbildningsprogram än tidigare år.

Cirka 1 850 personer får i dagarna besked om att de har fått en utbildningsplats på något av Högskolan i Skövdes utbildningsprogram.

Det är en minskning jämfört med förra året då motsvarande siffra vid samma tidpunkt var cirka 2 200 personer.

– Under 2016 gjorde Högskolan en kontrollerad inbromsning och åtta utbildningsprogram lades vilande inför höstantagningen 2017. Det innebär att vi erbjuder färre utbildningar till hösten vilket i sin tur förklarar merparten av minskningen i antalet antagna till programmen. Ser man bara på de program vi har kvar ökar vi däremot antagningen med några procentenheter. Vi har även inför året inrättat några nya utbildningsprogram där vi har haft bra söktryck och antagit ett antal nya studenter, säger Högskolans rektor Lars Niklasson, i ett pressmeddelande.

Beslutet att inte ta in nya studenter på totalt åtta utbildningsprogram höstterminen 2017 fattades redan i oktober 2016. Beslutet var ett sätt att förbereda Högskolan för en period med lägre statsanslag och minskande ungdomskullar.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet
Läs mer