Tisdag 19 juni 2018

Färre ansökningar till Högskolan i Skövde

Foto: Fredrik Andersson/arkiv
Foto: Fredrik Andersson/arkiv

Antalet ansökningar till Högskolan i Skövdes kurser och utbildningsprogram inför höstterminen 2017 har gått ned.

Högskolans rektor Lars Niklasson ser dock naturliga orsaker bakom merparten av nedgången. Bland annat att Högskolan erbjuder färre utbildningsprogram än tidigare år.

– Under 2016 gjorde Högskolan en kontrollerad inbromsning och åtta utbildningsprogram lades vilande. Det innebär att vi erbjuder färre utbildningar till hösten vilket i sin tur förklarar merparten av minskningen i antalet sökande, säger Högskolans rektor Lars Niklasson, i ett pressmeddelande.

Beslutet att inte ta in nya studenter på totalt åtta utbildningsprogram höstterminen 2017 fattades redan i oktober 2016. Beslutet var ett sätt att förbereda Högskolan för en period med lägre statsanslag och minskande ungdomskullar.

Enligt Universitets- och högskolerådet är det en trend att antalet ansökningar till högre studier minskar i Sverige.

Enligt UHR är anledningarna dels den goda konjunkturen som gör att många väljer jobb framför studier på högskolenivå, dels att ungdomskullarna är mindre nu jämfört med för några år sedan.

Lars Niklasson menar dock att nedgången vi ser nu är tillfällig.

– Inom ett par år kommer vi återigen att ha en stor kull med 19-24 åringar i samhället. Då måste vi stå redo att åter kunna ta emot fler studenter, avslutar Högskolan i Skövdes rektor.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet
Läs mer