Onsdag 25 april 2018

Ingen moské i Skövde

Bygglovet för moské i Skövde går inom kort ut. Stiftelsen Skövde moské meddelar till tidningen SLA att de inte klarat finansieringen av att bygga moskén.

-Det blir inget moskébygge i Skövde nu.

Det säger Yuksler Peker i Stiftelsen Skövde moské till tidningen SLA. Han uppger att stiftelsen inte klarat finansieringen av ett sådant bygge trots att projektering varit klar.

Stiftelsen har haft ett bygglov för att bygga en moské mellan Karstorpsrondellen och sjukhuset. Bygglovet beviljades för två år sedan, men går ut i maj månad.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet
Läs mer
  • Svenne02

    Bättre att bygga bostäder på den platsen som vanligt folk har nytta av!