Måndag 20 november 2017

Mer pengar till äldrevård i Skövde

Vård- och omsorgsnämnden i Skövde tillförs 30 nya miljoner kronor, om allianspartiernas förslag också blir kommunens beslut.

Den politiska ledningen i Skövde, som består av M, C, L och KD, vill kommande år satsa på äldrevården.
20 miljoner ska användas för att täcka upp underskott i verksamheten.

Ytterligare 10 miljoner kronor tillförs vård- och omsorgsnämnden år 2018.

Läs mer