Måndag 23 april 2018

Stenmurar friläggs vid Varnhem

Riksantikvarieämbetet har beviljat ”Ljungstorps stenmurars och stenröses vänner” ett kulturarvsbidrag på 320 000 kronor för att frilägga stenmurar i Ljungstorp och Varnhem.

Riksantikvarieämbetet fördelade i veckan åtta miljoner kronor till projekt som syftar till att bevara, använda och utveckla kulturarvet. Bidraget är nytt för i år och går till organisationer som bedriver ideell kulturarvsverksamhet.

Av totalt nästan 400 ansökningar har Riksantikvarieämbetet valt 74 projekt som får bidrag för kulturarvsprojekt.

Bland de beviljade projekten finns en bred spännvidd som rymmer alltifrån tillgänglighetsanpassningar av hembygdsgårdar till dokumentation och vidareutveckling av immateriellt kulturarv.

Skarke-Varnhems hembygdsförening hade sökt 640 000 kronor för projektet att frilägga stenmurar mellan Ljungstorp och Varnhem utmed den gamla vägen över Billingen. Riksantikvarieämbetet beviljade 320 000 kronor.

En förening, Ljungstorps stenmurars och stenröses vänner, har särskilt bildats för att sköta detta. Den första etappen som berörs är mellan Knifvaledet och Hålltorp.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet
Läs mer