Tisdag 19 juni 2018

Stora skillnader i läkemedelsanvändning

Det finns stora skillnader i landet när det gäller äldres läkemedelsanvändning. Det visar den nya rapporten Öppna jämförelser 2016 – Vård och omsorg om äldre.

Mellan 2015 och 2016 fortsatte andelen över 75 år som får läkemedel som Socialstyrelsen listat som olämpliga för äldre att minska.

Andelen är nu 10,1 procent i hemtjänst och 8,8 procent på särskilda boenden. Däremot får allt fler äldre tio eller fler läkemedel.

Ökningen var nära två procentenheter inom hemtjänst och nästan 3 procentenheter i särskilda boenden.

– Läkemedel kan bidra till bättre hälsa och ökad livskvalitet – men samtidigt finns risk för biverkningar, fallolyckor och att läkemedlen interagerar med varandra. Till exempel kan läkemedel som räknas som olämpliga för äldre, exempelvis tramadol och stesolid, innebära en betydande risk för biverkningar. Och om en äldre person får många olika psykofarmaka kan det vara tecken på brister i personens läkemedelsbehandling, säger Kalle Brandstedt, utredare vid Socialstyrelse, i ett pressmeddelande.

Det finns också stora skillnader mellan landets kommuner. I vissa har exempelvis inga äldre på särskilda boenden olämpliga läkemedel förskrivna – medan en femtedel av de äldre får sådana läkemedel i andra kommuner. Och när det gäller hur många äldre på särskilt boende som har tre eller fler psykofarmaka varierar andelen från knappt 4 till drygt 32 procent. Kvinnor förskrivs dessutom oftare tre eller fler psykofarmaka än män, både i hemtjänst och särskilt boende.

– Skillnaderna i läkemedelsförskrivning kan bero på individuella behov, men de kan också förklaras med lokala rutiner. I de kommuner där en stor andel äldre får många läkemedel kan man särskilt behöva arbeta med frågan, exempelvis genom bättre läkemedelsgenomgångar – där nyttan med medicinerna vägs mot risken, säger Kalle Brandstedt.

 

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet