Fredag 25 maj 2018

Vårdcentraler stimuleras ha öppet mer

Regionen ger extra ersättning till vårdcentraler som ökar öppethållandet över 45 timmar i veckan. Även digitalt öppethållande godkänns.

Regionens hälso-och sjukvårdsstyrelse reviderar de krav som vårdcentraler i Västra Götaland måste följa.

På onsdagen fastställde styrelsen ”Krav- och kvalitetsboken” för 2018 för de vårdcentraler och rehabiliteringsenheter som ingår i vårdvalen. Boken anger förutsättningar och ersättningsnivåer för att bedriva vårdcentral och rehabverksamhet på uppdrag av Västra Götalandsregionen.

De huvudsakliga förändringarna inför 2018 är:

• Vårdcentralerna får extra ersättning för ökat öppethållande över 45 timmar per vecka. Vårdcentralen kan vara öppen för besök eller ha digitalt öppet.
• I krav- och kvalitetsboken stärks också förutsättningarna för praktisk tjänstgöring för psykologer. Syftet är att på sikt öka tillgången till psykologer i primärvården.
• Rehabenheterna ska medverka till att, i samverkan med andra vårdgivare, ta fram en samordnad individuell plan för patienter som skrivs ut från sjukhus.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet
Läs mer