Fredag 25 maj 2018

Få medlemmar hotar Skarakör

Musikens Vänner består av killar från samtliga gymnasiets årskullar. Intresset för att vara med i kören har dalat. Från att ha varit en kör med 60 pojkar är man idag nere på 20. Sju av MV:s deltagare går nu sista året, vilket innebär stora utmaningar redan nästa läsår.
Musikens Vänner består av killar från samtliga gymnasiets årskullar. Intresset för att vara med i kören har dalat. Från att ha varit en kör med 60 pojkar är man idag nere på 20. Sju av MV:s deltagare går nu sista året, vilket innebär stora utmaningar redan nästa läsår.

Förra året firade Katedralsskolans kör, Musikens Vänner (MV) 130 år. Men på grund av för få medlemmar kan traditionen i Skara försvinna.

– Det finns en risk att MV inte finns med nästa år, säger körmedlemmen Fabian Appell till Skaraborgs Läns Tidning.

Nästa läsår börjar kören med enbart 13 personer.

– För att kunna vara en kör krävs minst 17 deltagare samt en anförare. 18 personer totalt, det innebär att vi, som det är idag, inte kan ha mer än två som uteblir, berättar Sixten Landahl och Fabian Apell.

Det innebär att det nästa läsår krävs minst fem nya medlemmar och året därpå tio.

Kören framträder på sina tisdags- och torsdagsframträdanden i Botan under maj månad. Oron för att tvingas ställa in på grund av manfall har funnit hela tiden och i onsdags var det nära att blev verklighet.

– Vi var endast 15 på plats, 14 i kören samt vår Vice Anförare. Men vi ville ändå inte ställa in. Självklart att kvalitén sjunker men vi gjorde vårt bästa, berättar Fabian Appell.

Kören är också en stor del av Skaras studenttraditionerna som hissning, simning och ridning. Vid studenten förra året märktes det att kören, som har bestått av 60 pojkar, var nere på 20.

– På grund av att vi är så få så hann inte alla bli hissade och det tyckte många var tråkigt, berättar Sixten Landahl.

I år är de ännu färre.

– Vi har aldrig varit så få som vi är nu och vi vet inte om vi kommer kunna fylla vår roll på studenten, säger Sixten Landahl.
– Om trenden fortsätter kommer det vara näst intill omöjligt 2018, säger Fabian Appell.

En anledning till att körens medlemsantal sjunkit så drastiskt är att det fått töntstämpel menar de båda körmedlemmarna.

Det här är ett sista rop på hjälp som de hoppas ska rädda kvar den över 130-åriga traditionen.

– Vi hoppas att den negativa attityden vänder så vi kan fortsätta stå för traditionen bland annat på studenten. Utan oss försvinner den, säger Sixten Landahl.
– Sen hoppas vi att töntstämpeln försvinner så att killar våga söka till kören. Vi behöver många sökningar för att kunna behålla en god kvalité, säger Fabian Appell.