Tisdag 25 september 2018

2000 nya vårdanställda i regionen

Socialdemokratins idé om ett jämlikt och jämställt samhälle har under vår historia drivit oss att utveckla välfärden och den svenska modellen. En bärande del av detta är en offentligt finansierad, demokratiskt styrd och jämlik hälso- och sjukvård.

Inom vård- och välfärdssektorn arbetar idag människor med hög utbildning och kompetens. Inför framtiden behöver denna grupp anställda bli fler och ha hållbara arbetsvillkor. Det ställer särskilda krav på oss politiker som har att styra denna fantastiskt professionella verksamhet.

Västra Götalandsregionen är en av landets största arbetsgivare, med cirka 53 000 anställda. Det förpliktigar; vi vill och måste vara en god förebild för andra arbetsgivare. Medarbetarna ska ha arbetsplatser som präglas av god arbetsmiljö, utvecklande arbete och hög delaktighet. Omotiverade löneskillnader måste utjämnas och lönerna förbättras väsentligt. Vi måste ha arbetsplatser där människor vill arbeta kvar och inte jobbar sig sjuka. Vi vill se över och glesa ut helgtjänstgöringen. Vi vill låta proffsen vara proffs; vårdpersonal ska ägna sig åt vård, inte administration.

Personalen är vår främsta resurs för en fortsatt hälso- och sjukvård i världsklass. Vi socialdemokrater vill ta vara på dess stora kompetens på ett bättre sätt än i dag; det är när anställda känner engagemang och motivation som utvecklingen kan gå framåt, köerna kortas, tillgängligheten förbättras och kvaliteten i såväl vård som bemötande bli den bästa.

Vår uppgift som politiker är att skapa de bästa förutsättningarna för detta. Det handlar om att tillföra nödvändiga resurser. Därför kommer den S-ledda regeringen att tillföra ytterligare resurser för att öka antalet anställda i vården. För regionens del handlar det om cirka 2 000 nya medarbetare fram till år 2022. Men personalen behöver också bättre villkor. Vårt löfte, såväl från Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen som S centralt, är satsning på bättre arbetstider, och förbättrad arbetsmiljö. Det handlar också om att man nu nationellt gör den satsning som vi socialdemokrater i regionen startade under vår tid i ledning, med möjlighet till specialistutbildning på betald arbetstid. Ger väljarna Socialdemokraterna fortsatt förtroende att styra landet innebär det att regionen får pengar nog för att fördubbla denna satsning, jämfört med i dag.

Vi vill utveckla hälso- och sjukvården tillsammans med personal och chefer. Det är när anställda, ledning och politiker delar samma bild av verkligheten som man kan dra åt samma håll och tillsammans komma fram till de bästa lösningarna, såväl för personal och verksamhet som för invånarnas behov av en god, säker, jämlik och tillgänglig hälso- och sjukvård.

Alex Bergström (S)
regionråd

Patrik Björck (S)
riksdagsledamot

  • Detta är ett debattinlägg. Det betyder att en läsare skickat in texten för publicering. Innehållet är skribentens egen uppfattning.