Onsdag 12 december 2018

Acceptera folkviljan om vattenkraft

Idag klubbar riksdagen ett lagförslag som innebär nya regler för ägare till småskalig vattenkraft.

Föreningen är positiv till att en majoritet i riksdagen vill behålla småskalig vattenkraft och göra det enklare för ägarna att få tillstånd.

Samtidigt är vi kritiska till att regeringens förslag ger samma myndigheter som ställt till problemen ännu mer makt. Lagförslaget ger också utrymme för tolkningar och de flesta experter gör bedömningen att ägarna även i fortsättningen måste kämpa i domstol för att kunna fortsätta producera klimatsmart och förnyelsebar el.

Eftersom lagförslaget är otydligt och ger utrymme för tolkningar anser Stödföreningen att det är viktigt att politik och media uppmärksammar lagstiftarens avsikter med förslaget. Det får inte bli så att statliga myndigheter och enskilda tjänstemän, med en egen agenda, kan fortsätta hetsjakten på ägare till småskalig vattenkraft.

I grund och botten handlar den här konflikten om möjligheten för små företag på landsbygden att överleva. Småskalig vattenkraft är inget stort miljöproblem. Produktionen av el är klimatsmart och förnyelsebar. Produktionen motsvarar idag ett kärnkraftverk och kan lätt utökas för att ersätta produktionen av två eller tre kärnkraftverk. Ägare lägger redan nu ner stora summor på att skapa vandringsmöjligheter för fisk och ål.

Att ge sig på ägare till små kvarnar och sågar på landsbygden, kräva att de upphör med sin verksamhet och på egen bekostnad river sina anläggningar, är ett ingrepp i den privata äganderätten. En fond ersätter inte hela den förlust som kan drabba ägarna. Det är därför viktigt att kraven från statliga myndigheter hålls på en rimlig nivå och att de möjligheter till undantag som finns i EU:s ramdirektiv för vatten, används. Annars riskerar vi att få se en fortsatt jakt på små kvarnar och sågar på landsbygden.

Vi är inte emot lagförslaget eller att riksdagen fattar beslut idag.

En majoritet i riksdagen är för småskalig vattenkraft. Vi anser att det då är rimligt att myndigheter, men också motståndarna till små kraftverk, accepterar folkviljan och inte omedelbart sätter igång att leta kryphål och tolkningar för att fortsätta hetsjakten.

Stödföreningen för småskalig vattenkraft

  • Detta är ett debattinlägg. Det betyder att en läsare skickat in texten för publicering. Innehållet är skribentens egen uppfattning.