Onsdag 26 september 2018

Akut behov av ny social bostadspolitik

Det var länge sen vi såg så mycket byggkranar i våra städer, inte på länge har det byggts så många bostäder som just nu. Det är en positiv trend som många tror kommer att bidra till en bostadsmarknad i balans, men dessvärre utgör bostadsbyggandet bara en begränsad del av lösningen på en svensk bostadsförsörjning i kris.

De hemlösa blir fler, trångboddheten ökar, boendesegregationen tilltar och allt fler personer vänder sig till socialtjänsten för att få hjälp att skaffa en bostad. Orsakerna finner vi i glappet mellan en illa fungerande bostadsmarknad och en snabb befolkningsökning.

Det historiska receptet med en generell bostadspolitik lika för alla kompletterat med att bygga mer och helst också ”enkelt och billigt” ger inte längre bostäder till de mest utsatta hushållen.

Det krävs mer, mycket mer. Inte minst mod och nya tankar som vänder oss bort från invanda mönster. Nya, riktade åtgärder som på riktigt hjälper de mest utsatta på bostadsmarknaden. Utgångspunkten måste vara enskildas behov, inte systemlojalitet.

Våra medlemsföretag arbetar dagligen mitt i denna utveckling och bidrar till värdefulla insatser, men ser också att dagens lösningar inte räcker. Utifrån deras verklighet föreslår vi bl a

  • Riktat ekonomiskt stöd direkt till hushållet genom generösare bostadsbidrag och bostadstillägg.
  • En utveckling och ökad användning av sociala kontrakt i bostadsbolagens hyresbestånd.
  • Att kommunerna åläggs upprätta handlingsplaner för att motverka vräkningar, där fungerande samverkansformer mellan lokala hyresvärdar och kommunen måste garanteras.
  • Att vi får på plats ett skattegynnat bosparsystem och möjlighet till startlån med subventionerad ränta så att också ekonomiskt svaga hushåll kan köpa en bostad.

Politiker bär ansvaret för att den sociala bostadspolitiken under decennier inte utvecklats i takt med behoven. Alternativ till klassisk generell bostadspolitik har lättvindigt avfärdats med att svensk bostadspolitik skulle vara överlägsen andra länders och inte behöver ändras. Förhållningssättet har – kan vi väl säga – tillåtits stå i vägen för konstruktiva samtal om hur bostadsmarknaden kan göras tillgänglig för fler.

Vi gör inte anspråk på att ha alla svar, men när trycket på redan hårt ansträngda kommuner växer och fler människor riskerar utslagning vill vi bidra till att nödvändiga politiska beslut påskyndas. Att vänta är inget anständigt alternativ.

Mattias Peterson
näringspolitiskt ansvarig
Fastighetsägarna Skaraborg

  • Detta är ett debattinlägg. Det betyder att en läsare skickat in texten för publicering. Innehållet är skribentens egen uppfattning.