Måndag 16 juli 2018

Alla el-kraftverk är viktiga

Christer Borg, generalsekreterare i Älvräddarna, ondgör sig på vanligt maner över småskaliga vattenkraftverk i Skaraborgsbygden den 1 september och påstår att små kraftverk är obsoleta ur elsystemssynpunkt. Så är det naturligtvis inte.

Tvärt om blir små kraftverk aldrig obsoleta. Alla kraftverk, stora som små, är viktiga ur elsystemssynpunkt med energin i den roterande svängmassa som finns upplagrad för att kunna ta upp störningar i elsystemet. Utan energi i roterande svängmassa skulle elsystemet kollapsa tämligen omgående.

Den stora fördelen med små kraftverk är det stora antalet som är utspridda över landet, detta ökar stabiliteten i elsystemet vid störningar. Behovet av energi i roterande svängmassa kommer att öka avsevärt i och med omställningen av energisystemet. Vilket kraftverk det än är, så går det alltså inte att kalla dem obsoleta.

Christer Borg framför att små kraftverk endast är viktiga för den enskilde ägaren. Är detta ett problem att ett kraftverk är viktigt för den enskilde ägaren? Självklart är det så att inkomsterna kommer omgivningen till del genom de varor och tjänster ägaren upphandlar. En liten ägare upphandlar det mesta lokalt. Stora kraftverk däremot upphandlar för det mesta långväga ifrån eller till och med utomlands.

Christer Borg påstår att alla ekonomiska kalkyler visar på att potentialen är många gånger större i rekreationsturism. Värt att notera är vilka som gjort alla dessa kalkyler. Det är myndigheter eller andra antagonister till särskilt småskaliga vattenkraftverk. Bristen på objektivitet är påfallande. Dessa kalkyler är gjorda med en enorm övertro rekreationsturism, fiske och allt vad det är.

Övertron är upphissad så till den milda grad att snart alla som bor på landsbygden kan leva lyxliv på turism bara för att en å finns inom synhåll. Man kan även fråga sig hur stor miljöpåverkan Christer Borgs förväntade rekreationsturism skulle innebära.

Vi som bor och verkar på landsbygden vet att det går inte att leva på en påhittad potential, det måste vara verklighet. Om någon till exempel skulle behöva byta ett tak på en byggnad för en halv miljon, vilka rekreationsturister skulle komma och betala detta? Christer Borg, kom ner till verkligheten.

Johan Hillström
ordförande
Västsvensk Vattenkraftförening

  • Detta är ett debattinlägg. Det betyder att en läsare skickat in texten för publicering. Innehållet är skribentens egen uppfattning.