Torsdag 9 juli 2020

Alla har vi ett ansvar för att förhindra smitta av covid-19

De senaste dagarna har demonstrationer anordnats som en del av rörelsen Black Lives Matter. Demonstrationerna har i grund och botten ett gott syfte men blir fel när fler än 50 personer träffas, avstånd inte kan hållas och när det som i Göteborg urartade med upplopp och skadegörelse som följd.

Det pågår en pandemi i Sverige och världen. En pandemi som är klassad samhällsfarlig och med samhällsfarlig smitta, vilket gör att sjukdomen covid -19 faller under smittskyddslagen. Detta allvarliga läge innebär att vi alla har ett ansvar för att bidra till att förhindra smitta av virussjukdomen. Folkhälsomyndigheten har utfärdat råd om hur vi ska förhålla oss för att för att undvika smitta och för att inte sprida den vidare. Råden om att stanna hemma när man är sjuk eller har förkylningsliknande symptom, hålla minst en armlängds avstånd till andra, undvika nya kontakter och skydda äldre och personer i riskgrupp är inte längre något nytt. Det har blivit en del av vårt nya sätt att leva.

Samtidigt pågår organiserade protester emot polisbrutalitet och rasism. För att tillsammans visa stöd för den internationella rörelsen har tillstånd sökts och demonstrationer har hållits, men tillströmningen av människor har överstigit 50 personer som är det tillåtna maxantalet för en allmän sammankomst. Beslutet om att begränsa antalet människor genom ett förbud kommer från regeringen och är ett led i att motverka pandemin.

Om alla tog sitt ansvar genom att följa folkhälsomyndighetens råd om distansiering och regeringens beslut om allmänna sammankomster, så hade det inte varit ett problem med att demonstrera under pågående pandemi. Men dessvärre respekteras inte allvaret med virussjukdomen covid-19, som dagligen orsakar nya sjukdomsfall, lidande och dödsoffer.

Att bryta mot lagar, regler och rekommendationer är oansvarigt och respektlöst. Det är att utsätta sig själv för fara och det är hänsynslöst mot andra människor. Sjukvården har sedan pandemin bröt ut burit en tung börda och varit hård ansträngd. När många samtidigt bryter mot flera regler är det ett stort risktagande som också signalerar nonchalans mot såväl medmänniskor som sjukvårdens och vård- och omsorgens medarbetare. Samtidigt som det viktiga budskapet om att sätta stopp för rasism riskerar att gå förlorat.

Efter att polisen hade löst upp demonstrationen i Göteborg, utbröt oordning som trappades upp till kravaller med stenkastning och skadegörelse. Sammantaget är detta en fullständigt oacceptabel händelseutveckling.

Det ligger nära till hands att ställa sig frågan vart samhället är på väg när våld och skadegörelse bevittnas och regler för att undvika svår smitta inte följs. För oss Moderater är det viktigt att skilja på ditt och mitt och att samhällskontraktet respekteras. När gränser överträds ska insatserna vara tidiga och tydliga. Vi vill se ett samhälle där människor ställer upp för varandra, hjälps åt och visar hänsyn i alla lägen.

Alla liv har betydelse.

 

Johan Abrahamsson (M), Förbundsordförande och kommunstyrelsens ordförande
Katarina Jonsson (M) Kommunstyrelsens ordförande Skövde
Adam Johansson (M) Kommunstyrelsens ordförande Falköping
Gabriella Bosnjakovic (M) Kommunstyrelsen ordförande Vara
Johan Hultberg (M) Riksdagsledamot från Västra Götaland
Camilla Grönvall Waltersson (M) Riksdagsledamot från Västra Götaland
Charlotte Nordström (M) Ordförande i styrelsen för Regionhälsa Västra Götaland
Rasmus Möller (M) Oppositionsråd Lidköping

  • Detta är ett debattinlägg. Det betyder att en läsare skickat in texten för publicering. Innehållet är skribentens egen uppfattning.
Senaste nyheterna
Rekordmånga antagna till distansutbildningar Besök i kloakerna Ett hav fritt från plast är allas ansvar – bli kusträddare i sommar Falköping näst kotätast i landet Charlies teater går mot strömmen Sex av tio använder inte kontanter Louise Grabo (C) tar plats i inflytelserik EU-kommitté Nytt event på Billingen i september Hon kallar sig konstnär 29 konstnärer ställer ut i Skaras skyltfönster