Fredag 14 maj 2021

Alla kan inte jobba hemifrån

Sveriges industriarbetare kan inte jobba hemifrån. Genom hela pandemin har vi gått till våra arbetsplatser precis som vanligt för att upprätthålla produktionen och hålla Sveriges ekonomi på fötter. Vi har tillverkat respiratorer, handsprit och skyddsutrustning och sett till att vården har fått rena textilier.

Men pandemin har slagit även mot oss. Den har tillfört ytterligare en negativ aspekt i en redan utsatt arbetsmiljö. Enligt en Novusundersökning som IF Metall utförde i oktober har fler än var fjärde medlem fått en ökad arbetsbelastning under pandemin, och ungefär lika många har även känt sig oroliga för att smittas på arbetsplatsen. Att hålla två meters avstånd i en fabrik är inte alltid möjligt.

Därför är våra regionala skyddsombud så viktiga. Men under pandemin har många företag begränsat möjligheterna till fysiska besök på arbetsplatserna. Då har digitala skyddsronder blivit ett bra komplement. Vi har lagt fokus på att utbilda och informera lokala skyddsombud och arbetsgivare i hur de ska arbeta på ett säkert sätt.

Men de regionala skyddsombuden är under attack. Politiska krafter till höger vill ersätta dem med statliga ”arbetsmiljörådgivare”. Motivet är som alltid att begränsa fackets viktiga roll på arbetsmarknaden.

Det kan vi aldrig acceptera. De regionala skyddsombuden är bokstavligt talat livsviktiga för industriarbetarna. Oavsett om det gäller att upptäcka en farlig maskin, åtgärda en trasig brandsläckare eller att bekämpa ett osynligt virus.

Poul Hansen

Ordförande IF Metall Västra Skaraborg

Mattias Rydin

Arbetsmiljöansvarig IF Metall Västra Skaraborg

  • Detta är ett debattinlägg. Det betyder att en läsare skickat in texten för publicering. Innehållet är skribentens egen uppfattning.