Torsdag 25 februari 2021

Alliansen++ vill ha gymnasieskola i Götene

Att få möjlighet till en gymnasieskola på hemmaplan tillsammans med vårt lokala näringsliv är något som vi värderar högt och vi ser många vinster med det.

Samverkan kommer att vara positiv för både ungdomar och för näringslivet. Ungdomar från både vår kommun som från hela Skaraborg kan i Götene få en bra yrkesutbildning, samtidigt som vårt näringsliv kommer att kunna rekrytera utbildad arbetskraft, arbetskraft som de olika företagen redan under elevernas gymnasietid har lärt känna.

Vi ser också att en gymnasieskola med detta upplägg kommer att bli ett lyft för yrkesutbildningar.

En gymnasieskola i kommunen kan på många olika sätt gynna inflyttningen i kommunen. Dels kommer vi som kommun att kunna erbjuda möjlighet till fullständig skolgång för barn och ungdomar från F-klass till och med gymnasiet, inom kommunens gränser, dels kommer närvaron av en gymnasieskola i kommunen kunna attrahera elever från grannkommuner, som efter avslutad skolgång är potentiella nya invånare i kommunen.

För att skapa dessa flerfaldiga vinster för kommunen och dess invånare, är vi överens om att avyttra före detta Västerbyskolan, till marknadspris, till entreprenören som vill starta och driva gymnasieverksamheten. Utifrån prognoser för befolkningsunderlag framöver, kan vi se att kommunen inte kommer att behöva lokalerna för egen skolverksamhet. Detaljplanen begränsar dessutom annan typ av verksamhet i lokalerna, samtidigt som själva byggnaden inte passar för annan verksamhet än skola, vilket gör att annan användning av lokalerna inte på ett enkelt sätt kan komma ifråga.

Samtidigt som fastigheten säljs kommer vi äntligen att kunna lösa den tillfälliga placeringen av förskolan i gamla Västerbyskolans lokaler, genom att vi bygger en helt ny förskola i området, med ändamålsenliga lokaler för verksamheten. Den nya förskolan kommer att kunna byggas utifrån en modern förskolas behov och på ett sätt så att modern pedagogisk verksamhet kan bedrivas på ett effektivt sätt.

Försäljningen av fastigheten följs också av ett hyresavtal med den nye fastighetsägaren gällande de lokaler som idag används av delar av kommunens föreningsverksamhet. Härigenom säkerställer vi att kommunen, och därigenom föreningarna som använder lokalerna idag, har fortsatt tillgång till lokalerna på eftermiddagar, kvällar, helger och lov, på samma sätt som tidigare.

Vi anser inte att kommunen ska renovera upp lokalerna för att ge entreprenören ändamålsenliga lokaler, och sedan hyra ut byggnaden till entreprenören. Ett sådant förfarande skulle belasta den kommunala budgeten på ett icke fördelaktigt sätt, och om hyreskontraktet skulle sägas upp, står vi fortfarande med en lokal som bara kan användas som skola, en skola som vi inte behöver. Dessutom är det tveksamt om en kommun på detta sätt kan iordningsställa lokaler för en särskild mottagare.

Att hyra ut lokalerna och låta entreprenören stå för iordningsställande utan att entreprenören själv äger lokalerna, är ingen möjlighet som vare sig kommun eller entreprenör ser som möjlig.

En gymnasieskola med yrkesprogram i Götene gynnar elever, näringsliv och kommunen som helhet!

Susanne Andersson, gruppledare C

Lars Waldefeldt, gruppledare M

Anders Månsson, gruppledare GF

Isabella Carlén, gruppledare  KD

Monica Holm, gruppledare L

Anders Johansson, gruppledare  MP

  • Detta är ett debattinlägg. Det betyder att en läsare skickat in texten för publicering. Innehållet är skribentens egen uppfattning.