Torsdag 21 mars 2019

Alternativ till antidepressiv medicin

Den kraftiga ökningen av utskrivningen av antidepressiv medicin till barn och unga har rapporterats om i media. Man kan fundera över om det är ett gott tecken eller inte?

Trots att det inom forskar- och läkarkåren under en längre tid pågått en debatt om antidepressiva medlens berättigande pågår förskrivningen. Det finns ett antal olika biverkningar, den allvarligaste är troligen självmordstankar och självmordsförsök.

Etablissemangen inom vår vård och forskning är väldigt starkt inriktade på att förskriva mediciner. Det är intressant på fler sätt.

Båda är starkt knuta till tillverkarna som ju självklart vill ha avkastning på nedlagda kostnader, men varför är det så tyst om alla fungerande alternativa åtgärder – oftast fria från biverkningar?

Det borde potentiella vårdtagare och föräldrar till barn och unga som är inblandade ta sig en funderare kring. Man kan ifrågasätta den ibland snabba inriktningen mot att sätta diagnos och skriva ut mediciner vilket äger rum på vårdcentraler runt om i regionen.

L Andersson

  • Detta är ett debattinlägg. Det betyder att en läsare skickat in texten för publicering. Innehållet är skribentens egen uppfattning.