Fredag 14 maj 2021

Analytiker värda att firas

Coronapandemin visar att Västra Götalandsregionen behöver satsa strategiskt på test och analys – bristen på biomedicinska analytiker är snart akut

Den 15 april är det biomedicinska analytikerdagen, vilket firas av vårdpersonal världen över. Under pandemin har denna yrkesgrupp arbetat med hundratusentals covidtester i veckan för att förse vården med test och analys-kapacitet i kampen mot covid-19. Pandemin satte regionernas brist på legitimerad personal i obarmhärtig blixtbelysning. Sveriges testkapacitet slog i taket i samtliga regioner, prover fick skickas utomlands och det hela följdes en intensiv ansvarsdebatt. Det blev uppenbart hur viktigt det är med legtimerad kompetens som kan göra kvalificerad analys – inte bara av covid-prover under också av alla dessa livsavgörande provsvar för cancer, infektioner med mera som levereras dagligen till landets patienter.

För grundproblemet handlar inte  om brist på lokaler, instrument eller utrustning utan om att det saknas personal med rätt kompetens. Det behövs tusentals fler legitimerade biomedicinska analytiker till landets laboratorier och 18 av 21 regioner rapporterar brist på yrkesgruppen enligt Socialstyrelsen. I pandemins spår riskerar regioner snarare att tappa biomedicinska analytiker, eftersom andra aktörer börjat konkurrera om kompetensen. Denna yrkesgrupp blir allt mer eftertraktad i läkemedelsindustrin, på myndigheter, inom djursjukvård och inte minst i den växande gruppen av privata företag som gör ”livsstils-testning” eller agerar underleverantörer till regioner. Det är klart att biomedicinska analytiker då väljer bort regionerna, när andra arbetsgivare erbjuder bättre löneutveckling och sundare arbetsmiljö.

Västra Götalandsregionen måste vara attraktiv arbetsgivare för att motivera att fler biomedicinska analytiker vill söka sig till och stanna inom regionen, där de behövs mer än någonsin. På andra sidan krisen vill Vårdförbundet se en nationellt reglerad specialistutbildning och att biomedicinska analytiker får möjligheten att specialisera sig inom specifika områden.

Till dess väljer vi att uppmärksamma Sveriges alla biomedicinska analytiker på deras dag – tack för att ni finns!

Anne Karin Höglund

Ordförande Vårdförbundets avdelning Västra Götaland

  • Detta är ett debattinlägg. Det betyder att en läsare skickat in texten för publicering. Innehållet är skribentens egen uppfattning.