Fredag 25 juni 2021

Ang. “Skogens värde” i ett inlägg i SKB 14/5 av MP i Skövde

Hatten av för ett balanserat tonläge i motsats till de överspända iaktagelser och den jakt på syndabockar som man annars får ta del av. Det hindrar inte att man kan ha synpunkter på vissa formuleringar. Vad Skövde gör med sina skogar lägger jag mig inte i.

Inom det privata skogsbruket finns ingen naturskog. Tidigare utnyttjades den genom plockhuggning till bränsle och i samband med byggnation eller andra större investeringar. Det var i samband med mekaniseringen som kalhuggning kom in i det privata skogsbruket. Fortfarande finns en viss självverksamhet, ofta beroende på intresse för inriktningar som inte ligger långt från MP:s. Det sociala värdet varierar med läget och tillgången på mark. Tätortsnära skogar har naturligtvis större värde och här har kommunen ett större ansvar än andra ägare.

Ålder och koldioxidupptagning är ett tvisteämne. Under Skogsforskningsdagarna för en tid sedan visades en bild under rubriken: “Detta är de flesta överens om”. Tillhörande text som gällde global naturskog: “Naturskogen är rik på kol men i stort sett CO2-neutral”. Vid en simulering med SLU:s Heurekasystem med sydsvenska förhållanden inlagda föll upptagningen av koldioxid från 7,5 ton/ ha till 4,5 ton/ha vid en ökning av omloppstiden från 80 år till 200 år. Anledning var den med ålder minskande upptagningen av kol och den ökade risken för skador i form av brand, stormar och insekter under så lång period.

Det är svårt att yttra sig i skogsfrågor utan att nämna avsättningar och deras skötsel. Det är ett stort lättsinne att överlämna värdefulla skogars skötsel åt slumpen och tro att man därmed löser miljöproblemen.Ett alldeles utmärkt förslag att sköta dem med ”försiktig hyggesfri avverkning” för att få medel till deras administration och samtidigt öka inlagringen av kol.

När det gäller visioner varnar jag för exempel från sydligare länder I Tyskland finns 0,13 ha skog/capita. I Sverige har vi 3,01 ha. Det är bara Finland som har förhållanden motsvarande våra. Där kanske erfarenheter kan hämtas.

Holger Larsson

  • Detta är ett debattinlägg. Det betyder att en läsare skickat in texten för publicering. Innehållet är skribentens egen uppfattning.