Lördag 23 oktober 2021

Angående SVT:s serie om skogen

”Kampen om den svenska skogen” var en återkommande rubrik. Kampen beror på att många ser skogen som en kollektiv nyttighet där brukandet skall anpassas att tillfredsställa mångas önskningar, som kolliderar med ägarnas krav på avkastning och ägarinflytande.

Det är ingen tvekan om SVT:s målinriktning med programmet. Naturintressena gavs stort utrymme utan uppföljande frågor om konsekvenserna av resonemangen. Kompletterat med besök på stora kalhyggen är resultatet givet. Misstro hos tittarna mot gällande ordning. För en välinformerad skogsägare framkom inget nytt.

Båda sidor måste se sin roll i kampen. Allmänhetens önskningar måste tillfredsställas. I första hand i tätortsnära skogar och i någon mån i turistområden. Det måste kunna ske inom ramen för gjorda eller framtida avsättningar. Brukandet i övrigt måste få ske av ägarna i samråd med beprövad vetenskap. Vi har stora skogar, i de flesta finns ingen efterfrågan hos allmänheten om verksamhet. Att där göra en omläggning som garanterat leder till minskning av både miljö- och samhällsnytta skulle få katastrofala följder.

Mångfalden är en avgörande faktor för många. I programmet visades exempel i huvudsak från norrländska och bolagsägda skogar. Nära hälften av den svenska skogen är privatägd. Där råder andra förhållanden. En medelstor fastighet på 50 ha är i skogsplanen uppdelad i många delar, ofta 25-30, där inte alla är föremål för trakthyggesbruk av olika orsaker. Mångfald skapas av den miljö som råder just där. Variationen av ägare och marktyper gör att mångfalden i den privata skogen är stor. Ingen tror väl att allt skall finnas överallt.

Det är viktigt att kommande beslut i skogsfrågor inte kommer att innehålla pekpinnar och begränsningar som försvårar ett fritt brukande i samråd med beprövad vetenskap. TV-serien om den svenska skogen innehöll moment som hos allmänheten försvårar en rationell bedömning. Det ökar risken för att vi i demokratins namn kommer att fatta beslut som inte leder till avsett resultat.

Holger Larsson

  • Detta är ett debattinlägg. Det betyder att en läsare skickat in texten för publicering. Innehållet är skribentens egen uppfattning.