Tisdag 2 juni 2020

Angående Vindkraft Fägremo.

För mig är ägarrätten stark. Att inskränka på rätten att använda ägd mark till lönsam verksamhet för att turismföretagande och jägare ställer sådana krav är främmande för mig. Enligt deras argumentation ska alltså markägare tvingas avstå blivande lönsam verksamhet.

Möjligheten att använda andras mark för turismen/företagande utan att ersätta markägaren går långt utanför allemansrätten. Om natur utan vindkraftverk är ett argument och en förutsättning för turistföretagares eller jägares verksamhet bör förhandling ske med markägare där man kommer överens om att ersätta för inskränkning i ägarrätten. Att använda andras mark gratis för egen verksamhet, utöver allemansrätten, är inte rimligt.

Vad är annars nästa inskränkning?
Ska jakt tillåtas när turister får färre vilda djur att titta på?
Hur är det med mina kor? De luktar, för oväsen, ger fler flugor – ska de förbjudas?

Vi kan inte bo i reservatområden där endast turistföretagande tillåts. Även vi som inte driver sådan verksamhet måste få möjlighet att utveckla våra fastigheter med lönsam verksamhet. Vi vill alla även i framtiden ha el, och då är vindkraftsel ett bra och miljövänligt alternativ.

Det har för övrigt framförts argument om att tjäderbeståndet hotas av vindkraften. Jag hävdar att jakt är större orsak till att tjäderbeståndet minskar.

Heder åt kommunpolitiker i Töreboda som följer den vindbruksplan och det regelverk för buller och avstånd till bostäder som är antagen i laga ordning och genom demokratisk process.

De som nu protesterar kunde ha framfört invändningar och åsikter när planen togs. Utformningen av vindbruksplanen var möjlig för alla att påverka.

Bo Hagström, Åsebol

  • Detta är ett debattinlägg. Det betyder att en läsare skickat in texten för publicering. Innehållet är skribentens egen uppfattning.