Söndag 19 augusti 2018

Äntligen en VANebildande motion!

Vi på Anhörigas Riksförbund blev mycket glada av att läsa (Skaraborgsbygden 30 januari 2018)  om riksdagsledamoten Annica Eclund (KD) och hennes motion Dagar för vård av nära anhörig, VANA-dagar. Anhörigas Riksförbund har länge arbetat för en reform som ger arbetstagare ersättning för att kunna hjälpa närstående med hjälpbehov.

I samhället finns många som på grund av funktionsnedsättning, sjukdom eller bara vanlig ålderdom behöver assistans för att klara den vardag som vi andra tar för given. Länge har det också varit självklart för oss svenskar att det är det offentliga – stat och kommun, som ska ge våra nära och kära den hjälp de behöver.

Men i takt med att det blir allt glesare mellan maskorna i skyddsnätet faller ett allt större ansvar på anhöriga och idag är det många runt om i landet som på olika sätt bistår med att hjälpa sina närstående.

Den vuxna dottern som städar hemma hos sina åldrande föräldrar. Den pensionerade mannen som vårdar sin alzheimersjuka hustru i hemmet. Barnet som tolkar för sin sjuka pappa på vårdcentralen. Grannen som skottar uppfarten åt den dementa kvinnan i huset bredvid. Tonåringen som plockar undan tomflaskor efter sin missbrukande förälder.

1,3 miljoner anhöriga vårdar eller hjälper närstående i Sverige. Anhörigas Riksförbund jobbar för att det ska finnas goda förutsättningar för detta arbete. Samtidigt vill vi säkerställa att de anhöriga inte undantas möjligheten till ett eget liv vid sidan av sitt engagemang. Samhället får inte profitera på människors kärlek, ansvarskänslor och välvilja. Stat och kommuner sparar mer än 180 miljarder varje år på att anhöriga, istället för det offentliga, hjälper och stöttar de med särskilda behov.

Att hjälpa, stötta eller vårda en hjälpbehövande familjemedlem, släkting eller vän ska inte inskränka på den anhöriges möjlighet att leva sitt eget liv. Inte heller medföra negativa konsekvenser för den egna hälsan eller den egna ekonomin. Det låter som självklarheter men är det inte. Årligen tvingas 100 000 svenskar antingen gå ned i arbetstid, eller rent av säga upp sig från sitt arbete, för att klara rollen som anhörig.

Anhörigas Riksförbund kräver därför en VAN-reform för att möjliggöra för arbetstagare att, med ersättning, kunna hjälpa närstående då det behövs. VAN (Vård av närstående) ska likställas med dagens VAB (Vård av barn) -en ersättning som idag ses som en fullkomligt naturlig rättighet av alla svenska föräldrar.

Ann-Marie Högberg
förbundsordförande, Anhörigas Riksförbund

  • Detta är ett debattinlägg. Det betyder att en läsare skickat in texten för publicering. Innehållet är skribentens egen uppfattning.