Lördag 18 augusti 2018

Äntligen nya slussar

Äntligen har regeringen beslutat om nya slussar i Göta Älv. Det har varit ett stort påverkansarbete av oss Socialdemokrater regionalt. Regeringens beslut är den största satsningen på sjöfart i modern tid.

Sjöfarten är ett miljövänligt sätt att transportera varor och därför viktig att utveckla för att minska utsläppen från vägtrafiken. Sjöfarten är också samhällsekonomiskt lönsam, då den minskar slitaget på vägar och därmed minskar behovet av nyinvesteringar för att klara tunga transporter. Därför har Vänersjöfarten stor miljöpolitisk betydelse.

Vänersjöfarten är också viktig ur regionalpolitisk synpunkt. Den är en betydande näring tillsammans med hamnarna runt Vänern. Det transporteras omfattande volymer gods till och från företag kring sjön. Den har också stor betydelse för alla företag som är beroende av väl fungerande transporter i regionen och är därför en viktig transportled.

Vägnätet och järnvägen skulle inte klara den ökade belastningen om Vänersjöfarten upphörde. Den motsvarar 110 000 lastbilstransporter och 375 fler tåg.

Många av de industrier som är lokaliserade runt Vänern finns där just tack vare möjligheten att införa råvaror och leverera produkter med sjöfart. Utan Vänersjöfarten hade och har sannolikt industrier av detta slag inte samma konkurrenskraft.

Det finns stor kapacitet i vattenleden och i hamnarna runt Vänern att utnyttja, och kostnaderna för ytterligare ett fartyg i trafik är mycket låga. Det finns naturligtvis ett värde för turism och kommande utveckling i berörda regioner också.

Nu är det också tillåtet  med en särskild form av inlandssjöfart med speciella typer av fartyg på Göta älv, Vänern och Mälaren. Detta skulle kunna öka utnyttjandet av vatten som transportväg. På den europeiska kontinenten är inlandssjöfart ett vanligt sätt att frakta stora mängder av gods, inte minst bulkgods.

De nya slussarna måste utformas så att det går att köra fartyg som kan frakta containrar. Det är nästa utvecklingssteg så att inlandssjöfarten kan öka igen.

Det finns en annan fördel också med byggandet av nya slussar det är så att det måste fram mer sten till nödvändiga skredförebyggande åtgärder i Göta älv som man kan få vid byggande av nya slussar.

Det är nu viktigt att projektet kommer igång beroende på att livslängden för slussarna snart är slut och för att värna Vänersjöfarten.

Jörgen Hellman, (S) riksdagsledamot Vänersborg
Carina Ohlsson, (S) riksdagsledamot Lidköping
Lars Mejern Larsson, (S) riksdagsledamot Värmland

  • Detta är ett debattinlägg. Det betyder att en läsare skickat in texten för publicering. Innehållet är skribentens egen uppfattning.