Söndag 24 januari 2021

Är detta verkligen att prioritera svenska skattebetalare ?

Att Sverige just nu har problem inom sjukvården torde vara uppenbart för alla och envar. Den nu pågående Coronapandemin gör att Sverige håller på att få en nästan oöverstiglig vårdskuld inom samtliga vårdområden.

Därför blir man lite häpen, minst sagt, när man läser om det senaste uttalandet från Smer, Statens medicinsk etiska råd, och deras tolkning av hur asylsökande och papperslösa, dvs de som vistas illegalt här i landet, ska behandlas när det gäller rätten till organtransplantation. Företrädare för Smer skriver bla: ”Varje människa har samma rätt till vård oavsett kön, etnicitet, social ställning eller nationalitet. Därför har även asylsökande och ”papperslösa” rätt till organtransplantation i Sverige”.

Frågan har ställts till Smer från olika representanter inom sjukvården för att få etisk och juridisk vägledning. Det finns flera skäl till det, särskilt som en organtransplantation vanligtvis kräver lång, för att inte säga livslång eftervård.

Svaret från Smer gör att svenska skattebetalare som är i behov av en organtransplantation snart kommer att befinna i en ännu längre kö än tidigare. Hur många fler som kommer att dö under denna väntan är det ingen som vet.

Idag är vi nästan 8 miljarder människor på jorden. Uttalandet från Smer innebär att i princip vem som helst av dessa 8 miljarder som är svårt sjuk och i behov av en organtransplantation kan ta sig till Sverige och kräva en sådan. Smer gör uppenbarligen sitt uttalande utan fundera över några som helst konsekvenser för svensk sjukvård och svenska skattebetalare, vilket inte är särskilt förvånande när man ser till den politiska representationen i rådet. (KD, V, L, C och MP). Tillgången på organ för transplantation är låg och risken för ”medicinsk turism” är uppenbar.

Den tidigare Alliansregeringen och den nuvarande röd-gröna regeringen har snart lyckats med konststycket att sälja ut svensk välfärd och sjukvård till hela världen. Man kan undra över hur länge de ca 5 miljoner människor som arbetar och betalar skatt här i Sverige kommer att orka med detta.

Stefan Hallberg
Sverigedemokraterna Karlsborg

  • Detta är ett debattinlägg. Det betyder att en läsare skickat in texten för publicering. Innehållet är skribentens egen uppfattning.