Måndag 21 januari 2019

Är Finland i krig?

Idag, den 5 september 2017, promenerade ett stort antal asylsökande över den finska gränsen in i Sverige. Att döma av de filmer som finns tillgängliga på nätet så handlar det om hundratals personer.

De asylsökande är missnöjda med den behandling de fått i Finland och söker nu sin lycka i Sverige. Svensk polis var på plats, men gjorde inget för att stoppa personerna. Det man gjorde var att samla ihop allihop för att bussa dem till Migrationsverket, för att man där skulle få sina asylansökningar behandlade. Något som sannolikt kommer att ta lång tid, under vilken man kommer att vara försörjd av de svenska skattebetalarna.

Med anledning av det inträffade infinner sig ett par frågor. Tillämpar inte svenska myndigheter Dublinkonventionen? Om inte skulle jag vilja veta varför. Om man hade gjort det skulle de här människorna inte släppts in i Sverige, utan fått återvända direkt till Finland.

Eller är det så att Finland, utan att vi märkt det, befinner sig i krig? I så fall kan vi konstatera att polisen på plats handlat korrekt, för i så fall är Sverige första fredliga land som man kommer till när man lämnar Finland och då kan man söka asyl här.

Men det verkar inte särskilt troligt att så är fallet. Finland befinner sig inte i krig. Det troliga är att svenska myndigheter gjort ännu ett avsteg från gällande regelverk, på samma sätt som man låter de som vistas illegalt i landet demonstrera på gator och torg i Stockholm utan att man ingriper. Ändå envisas vår statsminister och ansvariga ministrar i övrigt med att påstå att man har läget under kontroll. Den enkla sanningen är att man totalt tappat kontrollen.

Stefan Hallberg,
Sverigedemokraterna Karlsborg

  • Detta är ett debattinlägg. Det betyder att en läsare skickat in texten för publicering. Innehållet är skribentens egen uppfattning.