Fredag 4 december 2020

Är invandringen är lönsam för Sverige, ens på sikt?

Hur många gånger har vi inte hört från vår Statsminister mfl att ”invandringen är lönsam för Sverige”. De senaste åren dock med tillägget ”på sikt”, utan att man närmare specificerar på hur lång sikt. Förutom de utredningar som finns i frågan, från tex Finansdepartementet, som visar de stora kostnader som är förknippade med svensk invandringspolitik, så finns det andra siffror som är värda att studera. Ett område är det kommunala utjämningssystemet.

Huvuddelen av pengarna finansieras av staten och en mindre del av pengarna kommer från välbeställda kommuner. ”Fattiga” kommuner tilldelas medel efter tre kriterier. Inkomst-utjämning, kostnadsutjämning och strukturbidrag, där den första är den största delen.

I topp bland mottagarna 2019 återfanns några av Sveriges största mångkulturella paradis. Det var Malmö, Göteborg, Norrköping, Eskilstuna, Södertälje och Botkyrka. Räknat i kr per innevånare är det dessa som tar emot störst belopp från utjämningssystemet. Tex Södertälje tog emot 18824 kr per innevånare och Malmö 17205 kr per innevånare.

Om det nu hade varit korrekt att invandring är så lönsam som ansvariga politiker påstår så borde väl i rimlighetens namn de ovan nämnda kommunerna vara bland de mest välmående i Sverige. I själva verket är det precis tvärtom.

Malmö tar totalt emot drygt 6 miljarder kr per år. (16 miljoner kr per dag) Det märkliga är att betalningar från utjämningssystemet sker utan minsta krav på motprestation, dvs att mottagande kommun på något sätt ska försöka att förbättra sin ekonomi. År 2005 var utjämningsbidraget för Malmö knappt 10000 kr per innevånare och 2019 var det alltså drygt 17000 kr per innevånare.

Malmö har 205 heltidsanställda ”kommunikatörer” och en heltidsanställd ”Skatesamordnare”. Med tanke på utvecklingen från 2005 och situationen i Malmö i övrigt borde det finnas högre prioriterade utgifter än dessa.

Utvecklingen går alltså åt fel håll och det kommer inte att bli bättre. Det förslag som nu är ute på remiss från Migrationskommittén innebär i realiteten en fortsatt generös invandrings-politik. Att det kommer att innebära nya påfrestningar på statens finanser och på våra välfärdssystem är det ingen tvekan om. Sveriges invandringspolitik är definitivt inte lönsam, inte ens på sikt, oavsett vad ansvariga politiker står i TV och säger. Man kan fundera över vad som händer när hela Sverige hamnar i samma situation som Malmö.

Stefan Hallberg
Sverigedemokraterna Karlsborg

  • Detta är ett debattinlägg. Det betyder att en läsare skickat in texten för publicering. Innehållet är skribentens egen uppfattning.