Söndag 28 februari 2021

Är KD beredda att ta ansvar?

Återigen har Ebba Busch (KD) varit ute och i sann populistisk anda kritiserat den svenska sjukvården. Hon gör det trots att hon, liksom övriga förtroendevalda i såväl KD som övriga partier, vet hur Sverige styrs; att det är regionerna som har ansvar för sjukvården. Busch vet också att 8 av 10 personer i Sverige bor i regioner där KD är med och styr. Detta i sin tur medför att all den kritik över vårdköer, inställda operationer eller personalens arbetsbelastning är frågor hon ska ställa direkt till sina partikamrater i regionerna – inte Stefan Löfven. Detsamma gäller faktiskt vaccinationerna.

Men Ebba Busch tycks helt förlita sig på att människor i gemen inte har en susning om att så är fallet. Kanske är det de dystra opinionssiffrorna som gör att Busch väljer att både slira rejält på sanningen, samtidigt som hon ger sina egna företrädare i regionerna en rejäl skrevspark. För ut ska man annars tolka hennes utspel?

Busch senaste påstående, att Sahlgrenska i Göteborg ställer in barncanceroperationer, är inte bara en ohederlig lögn utan också oetiskt agerande. Ett sådant uttalande skrämmer barnfamiljer som redan befinner sig i en tuff situation. Det väcker också en obefogad oro hos alla. Och det är samtidigt en örfil till såväl vårdpersonal som ledning, som verkligen prioriterar all nödvändig vård som går i en pandemi.

Ebba Busch har ”förklarat” sig med att hon menade ett annat sjukhus, men också det visar sig inte stämma. Det borde väl föranleda henne att be om ursäkt? Men icke.

Man kan verkligen fråga sig hur hennes företrädare i Västra Götalandsregionen och kommunerna i området ställer sig till dessa ständiga övertramp från deras egen partiledare. Försvarar ni kritiken mot er själva? Ställer ni upp på lögnerna?

Människor i landet förtjänar politiker som håller sig till sanningen och som sätter människors väl och ve före opinionssiffror. Inte minst i det läge som råder behöver vi alla, och tillsammans, ta ansvar för vården, köerna, vaccinationer och en uthärdlig situation för personalen i såväl sjukvården som omsorgerna. Vi socialdemokrater är beredda att ta ansvar. Vi hoppas att även kristdemokrater ute i landet är det.

Alex Bergström (S)
Oppositionsregionråd
Anna-Karin Skatt (S)
Kommunalråd Tidaholm.
  • Detta är ett debattinlägg. Det betyder att en läsare skickat in texten för publicering. Innehållet är skribentens egen uppfattning.