Söndag 19 augusti 2018

Arbetsmiljöbrister inom naturbruk

Tidningen Skaraborgsbygden uppmärksammade arbetsmiljöbristerna på naturbruksgymnasierna i tre artiklar den 29 mars i år.

Allvarligt är att bristerna är betydligt allvarligare än vad som framgår i artiklarna och har funnits inom regionen länge. Redan 2012 uppmärksammades det att dåvarande rektor Thor Kempe på Nuntorps naturbruksgymnasium (Brålanda) låtit elever göra praktik på en ökänd hästverksamhet utanför Mellerud och då låtit eleverna bo i en maskinhall under praktiken.

P4 Skaraborg har även han uppmärksammat hur man på Arbetsmiljöverket vid tillsyn funnit elever som genomfört sin APL (”arbetsplatsförlagda lärande”) på företag inom hästnäringen med stora arbetsmiljöbrister.

Hur kommer det sig att elever från naturbruksgymnasier får göra sin praktik på företag långt hemifrån, utan skyddsombud eller  något arbetsmiljöarbete värt namnet och dessutom bo på dessa hästgårdar i ”inredda” maskinhallar, friggebodar och sadelkammare?

Företag som drivs av förbunden licensierade tränare som saknar arbetsmiljö och arbetsledarutbildning och som inte ens har en idrottsledarutbildning. Företag som eleverna utnyttjas, kränks och utsätts för sexuella övergrepp på vilket man inte minst på tidningen Kommunalarbetaren konstaterat i en serie artiklar.

Sanningen är att det här är en värld där det inte görs några riskbedömningar värt namnet. Man vägrar redovisa dem om de ens existerar. Man försöker med osanningar, sekretess och censur undkomma granskningar som den Per Gustafsson på Skaraborgsbygden, gjort i en värld där insyn och en trovärdig och förtroendefull tillsyn saknas.

Vad gör Skolinspektionen? Vad gör ansvariga på Arbetsmiljöverket och Skolverket? Allvarligt är att ingen av berörda myndigheter har agerat trots de fått allvarliga signaler om vad för företag som används för elevernas praktik.

Det finns idag inga krav på dokumentation eller redovisning hur elever arbetar och bor på de företag som är aktuella för APL. Det finns ingen kontroll rörande varken arbetsförhållandena eller hur man förebygger sexuella övergrepp. Annat än rörande de riskbedömningar som skall göras enligt arbetsmiljölagen men som inte görs.

Även de förtroendevalda i Naturbruksstyrelsen är märkligt tysta och frånvarande här. De svarar inte på mail eller när man ringer dem. Vad har vi för förtroendevalda politiker, chefer och tjänstemän samt rektorer som tar så dåligt ansvar för elevernas säkerhet och trygghet när de kommer ut i en skolvärld och en hästnäring där olyckorna och de sexuella övergreppen är bekräftat större, fler och allvarligare än vad som är normalt förekommande i Sverige?

André Braun

  • Detta är ett debattinlägg. Det betyder att en läsare skickat in texten för publicering. Innehållet är skribentens egen uppfattning.