Måndag 3 oktober 2022

Århundradets vårdreform vill KD genomföra!

Dagens vårdsystem där vården ligger på 21 olika regioner är orimligt. Det skapar ojämlik vård. Ett viktigt skäl är att Sveriges vårdsystem är föråldrat. Danmarks vårdsystem är från 2007 och Norges är från 2002. Sveriges är från 1862. Istället för de 21 olika regionerna, så vill vi kristdemokrater införa ett statligt vårdsystem som våra grannländer redan gjort!

Din bostadsadress ska inte avgöra vilken vård du har rätt till. Så kan vi inte ha det. Därför är vi kristdemokrater redo för ett samlat ansvar för sjukvården. Vi behöver ett nationellt ansvar men också en kraftigt utbyggd primärvård!

Detta vill KD:

1, Låta staten ta över ansvaret för vården. 21 olika regioner fungerar inte längre.

2, Sverige behöver fler vårdplatser. Vi vill införa en ersättning till de sjukhus som klarar målen.

3, Inför en nationell vårdförmedling för att snabbt börja komma tillrätta med vårdköerna.

4, Alla ska ha rätt till en fast läkarkontakt på en namngiven läkare.

5, Flera åtgärder för en förbättrad förlossnings- och eftervård.

Sverige förtjänar bättre. Alla patienter som hamnar i kläm och den personal som slits ut i ett föråldrat system, de förtjänar bättre. Sverige behöver en reformagenda för en mer tillgänglig vård av hög kvalitet, århundradets vårdreform.

Vi i KD är redo för en ny regering. Nu behöver vi ditt stöd. En röst på KD är en röst på ett vårdparti som sätter patienten före systemet!

Dan Hovskär

Toppkandidat till Riksdagen (KD), Skaraborg

  • Detta är ett debattinlägg. Det betyder att en läsare skickat in texten för publicering. Innehållet är skribentens egen uppfattning.