Tisdag 21 augusti 2018

Återupprätta tilliten

Idag drabbas människor när gäng tar över hela bostadsområden med brottslighet och i vissa fall samtidigt attackerar blåljuspersonal. Det är oftast vanliga människor som utsätts för olika brott i dessa områden, som är svåra att klara upp. Detta minskar tilliten i samhället.

Som medborgare ska man alltid kunna lita på att polisen har de resurser som krävs för att klara av att förebygga, förhindra och ingripa mot brott.Kristdemokraterna vill återupprätta tryggheten i samhället, öka resurserna till polisen och tydliggöra att samhället står på brottsoffrets sida. Sverige ska vara ett tryggt land att leva i.

Kristdemokraterna vill att det ska bli 10 000 fler poliser. 5 000 med samma utbildning som idag och 5 000 med en kortare utbildning som i första hand ska vara lokalt förankrade genom kommunal finansiering. Poliser ska få högre lön och ges bättre arbetsvillkor, främst poliser i yttre tjänst. Vi vill att de straff som döms ut står i proportion till de brott som har begåtts. Vi vill ha en höjd terrorbekämpning, bland annat genom bättre utrustning för poliser i tjänst och fler utbildnings/övningsplatser. Men det är också viktigt att de som drabbas av brott får stöd och upprättelse, bland annat genom ökade medel till brottsofferjourerna.

Tilliten till samhället måste återupprättas. Trygghet börjar i det lilla och en fungerande rättsordning är oumbärlig för ett hållbart och tryggt samhälle.

Dan Hovskär (KD), Falköping
kommun och regionpolitiker

  • Detta är ett debattinlägg. Det betyder att en läsare skickat in texten för publicering. Innehållet är skribentens egen uppfattning.