Söndag 24 januari 2021

Att känna sin historia

För att kunna bedriva effektiv, verklighetsanpassad politik måste man kunna sin historia. Jag hoppas att Stefan Hallberg känner till kalla kriget och den militära avspänning som följde av Sovjetunionens sammanbrott. Militär nedrustning skedde i alla länder, vi var inte ensamma om att hoppas på den eviga freden. Nedrustningen av totalförsvaret genomfördes alltså i en annan tid, präglad av de ljumma vindar som drog över världen efter Sovjetunionens kollaps, Berlinmurens fall och Europeiska unionens expansion.

När den socialdemokratiskt ledda regeringen tillträdde 2014 påbörjades omgående den upprustning av totalförsvaret som vi nu ser. Vi kan konstatera att det går snabbt att nedmontera men tid att rusta upp. Vi tillför nu de största ekonomiska tillskotten till försvaret sedan början av 1950-talet, med brett politiskt stöd i Sveriges Riksdag. Jag är glad och stolt över detta.

Niklas Karlsson (S) ordförande Försvarsberedningen, vice ordförande Försvarsutskottet

  • Detta är ett debattinlägg. Det betyder att en läsare skickat in texten för publicering. Innehållet är skribentens egen uppfattning.