Söndag 12 juli 2020

Avdrag för bidrag till pensionär

Det finns vissa möjligheter till skatteavdrag för bidrag till ideella organisationer. I år har också skatteavdrag för tjänster inom ramen för RUT och ROT utökats.

Jag vill gärna lansera en annan möjlighet till skatteavdrag; bidrag som betalas till pensionärer som har det knapert och dåligt ekonomiskt ställt. Jag kan kalla det för ROP.

Man tillåts att betala till exempel maximalt 2000 kronor per år till en eller flera pensionärer. Genom att erhålla ett kvitto på gåvobeloppet kan jag sedan bifoga detta till min självdeklaration och på så sätt få göra ett skatteavdrag på mitt bidrag om 50 procent av bidraget.

Frågan om eventuell beskattning kan komma upp. Men det borde inte vara nödvändigt…

Mitt bidrag till en fattigpensionär är ju redan beskattade pengar. En god gärning som jag tror att flera än jag vill vara med på!

Senior (S)

  • Detta är ett debattinlägg. Det betyder att en läsare skickat in texten för publicering. Innehållet är skribentens egen uppfattning.