Söndag 24 januari 2021

Även en Socialdemokrat bör lära känna sin historia

REPLIK: I ett debattinlägg i Skaraborgsbygden den 29 november redovisar Niklas Karlsson (S), Ordförande i Försvarsberedningen och vice ordförande i Försvarsutskottet, synpunkter på mitt debattinlägg den 26 november om hur Socialdemokraterna tar ansvar för det svenska försvaret.

Niklas Karlssson (S) tycker att jag bör känna till vår historia och därmed begripa att de ljumma vindar som blåste i början av 2000-talet var tillräckliga som motiv för att ”slakta” ut i stort sett hela det svenska Totalförsvaret.

Den 26 maj 1925 fattades ett försvarsbeslut som trädde i kraft den 1 januari 1928. Beslutet kom att gälla fram till 1936 års försvarsbeslut och innebar kraftiga nedskärningar av det svenska försvaret, även om det inte var av samma dimensioner som försvarsslakten år 2000 och 2004. Detta kom Sveriges beredskap att lida av under i stort sett hela andra världskriget. Vi var inte ensamma om nedrustning då heller, men det betyder väl inte att man behöver leka ”följa John” när andra länder nedrustar på 2000-talet. Vi borde vara kapabla att göra våra egna bedömningar.

För Socialdemokraterna var grunden till beslutet 1925 att man förutsåg en varaktig och stabil period av fred. Känns argumenten igen Niklas Karlsson? Den socialdemokratiska regeringen Sandler var den regering som fattade beslutet.

Men varför bara göra ett misstag, när man kan ha möjlighet att göra om samma misstag igen. Det är ju bara skattebetalarnas pengar. Personligen tycker jag att de misstag man gjorde under perioden 1925 till 1936 borde räcka för att man inte skulle göra samma misstag igen. Men tydligen inte.

Så jag tycker nog att det kanske är Niklas Karlsson (S) och inte undertecknad som borde lära känna sin historia.

Stefan Hallberg
Sverigedemokraterna Karlsborg

  • Detta är ett debattinlägg. Det betyder att en läsare skickat in texten för publicering. Innehållet är skribentens egen uppfattning.