Fredag 20 juli 2018

Avskaffa partistödet

Sverige går mot ett alltmer delat land på flera sätt, den misslyckade integrationen och framväxten av parallellsamhällen där svensk lag inte gäller, är det som är framträdande i samhällsdebatten. Den delning av samhället som till stor del är orsaken till många av problemen vi ser idag får sällan eller aldrig någon uppmärksamhet — den politiska adeln.

Vi har fått en politisk adel i Sverige som alltmer distanserar sig från medborgarna och gör överenskommelser med varandra för att sätta demokratin ur spel. Decemberöverenskommelsen (DÖ) där allianspartierna lovade att inte fälla de rödgrönas budget, utan låta dem regera i minoritet är ett svek mot både demokratin och alla väljare. Även om det framställs som att DÖ inte längre gäller, kan vem som helst konstatera att allianspartierna fortfarande vägrar att ta sitt ansvar och avsätta regeringen Löfven trots att de har möjlighet till det.

Det här är skadligt för vår demokrati och hur ska du som väljare veta om din röst verkligen är på det parti du valt, när det visar sig att partierna säljer ut sig bara för att behålla makten emellan sig?

En starkt bidragande orsak till att vi fått en politisk adel är partistödet. Partierna behöver helt enkelt inte dig som medlem. Det du betalar i medlemsavgift är en spottstyver i förhållande till vad partierna får i partistöd, i riksdagen, i landstingen och i kommunerna. Den enda gång du som medlem och väljare är av betydelse, är när du ska stoppa valsedeln i kuvertet på valdagen.

Det här är fel och hotar vår demokrati. Medborgerlig samling vill avskaffa allt partistöd på sikt för att stärka demokratin. Utan partistöd blir partierna beroende av ditt stöd som medlem och de blir tvungna att bli mer lyhörda mot medborgarna.

För Medborgerlig samling är våra medlemmar vår viktigaste tillgång.

Per Lindström
ordförande Medborgerlig Samling Skaraborg

  • Detta är ett debattinlägg. Det betyder att en läsare skickat in texten för publicering. Innehållet är skribentens egen uppfattning.