Söndag 23 september 2018

Bättre skola framför sänkta skatter

Vi vill att skolan ställer höga krav, att det ska finnas tillräckligt med lärare och att barn ska få stöd i tid. Genom att fler jobbar och att vi fört en ansvarsfull ekonomisk politik har vi vänt stora underskott i statens finanser till ett kraftigt överskott. Nu kan vi satsa på att bygga Sverige starkt och vi vet att samhällsbygget börjar i skolan. Under 2017 genomfördes skolsatsningar på över 11 miljarder.

Det är satsningar som nu börjar märkas i klassrum över hela landet. I dag arbetar 20 000 fler lärare och andra anställda i skolan jämfört med när regeringen tillträdde och lärarlönerna har höjts. I förskolan är barngrupperna de minsta på 25 år.

Vi ser nu ett trendbrott med förbättrade kunskapsresultat och när lärarlönerna ökar så söker sig fler till lärarutbildningarna där över 10 000 utbildningsplatser byggs ut till 2021. Vi kan med glädje konstatera att det nu också blir utbildningsplatser vid Högskolan i Skövde via ett samarbete med Högskolan i Borås.

Mot det gemensamma samhällsbygget står de borgerliga partierna inklusive Sverigedemokraterna. Under Moderaternas åtta år vid makten spenderades 19 gånger mer på skattesänkningar än på skolan. Ojämlikheten i skolan ökade. Den socialdemokratiskt ledda regeringen har istället prioriterat investeringar i högre kunskapsresultat framför stora skattesänkningar.

Vi socialdemokrater har satt en riktning framåt och vi ger oss inte förrän vi har en jämlik skola i världsklass. I Sverige ska alla skolor vara bra och ingen elev ska lämnas efter eller hållas tillbaka. För att nå dit krävs fortsatta investeringar.

Skiljelinjen i svensk politik är tydlig. Den står å ena sidan mellan oss som vill fortsätta investera i en stark välfärd – och å andra sidan mellan Moderaternas och Sverigedemokraternas skattesänkningar och nedskärningar. Det är vad valet 2018 kommer handla om.

Monica Green
riksdagsledamot (S)
Skaraborg

  • Detta är ett debattinlägg. Det betyder att en läsare skickat in texten för publicering. Innehållet är skribentens egen uppfattning.