Fredag 1 juli 2022

Behöver Karlsborg ett oppositionsråd?

Vid Kommunfullmäktigesammanträdet den 30 maj fattades beslut om att höja arvodena för kommunens politiker. En kostnad på totalt knappt en miljon för skattebetalarna. Höjningen innebär blans annat att Oppositionsrådet kommer att erhålla 80 procent av en riksdagsmannalön vilket innebär cirka 56 000 kronor i månaden.

Under min tid i politiken ifrågasatte jag om det var rimligt om Karlsborgs kommun verkligen skulle behöva ett Oppositionsråd och efter höjningen av arvodena kvarstår mina synpunkter ännu mer.

Om man läser Wikipedia och tittar på hur rollen för ett Oppositionsråd normalt definieras så kan man läsa följande;

Oppositionsråd är en inofficiell titel för ett kommunalråd i Sverige som representerar den politiska oppositionen. Oppositionsrådet är ofta vice ordförande i kommunstyrelsen. I de fall där det förekommer mer än ett oppositionsråd är de övriga ofta gruppledare i kommunstyrelsen för ett av de andra oppositionspartierna. Ett oppositionsråd ska garantera samtliga partier i den politiska oppositionens insyn och goda arbetsmöjligheter, således företräder denne inte bara sitt eget parti utan samtliga oppositionspartier i sin roll som oppositionsråd. Oppositionsrådets arbetsuppgift är att företräda oppositionen i olika sammanhang samt att ta emot, vidarebefordra och förankra information till samtliga oppositionspartier.

Studerar man de kommuner där det finns en fastställd rollbeskrivning så påminner den mycket om den definition som redovisas på Wikipedia. Rollbeskrivningen verkar rimlig tycker jag eftersom man som Oppositionsråd uppbär ett kraftigt arvode. I Karlsborgs kommun finns ingen fastställd rollbeskrivning för Oppositionsrådet.

I Karlsborgs kommun fungerar dessvärre Oppositionsrådet inte på det sätt som beskrivs i Wikpedia, vilket hade varit önskvärt ur demokratisk synvinkel. I Karlsborg innebär tilldelningen av Oppositionsrådsrollen till ett parti eller en grupp av partier en avsevärd resursförstärkning för det partiet/partierna, utan att den samlade politiska opposition fungerar på ett bättre sätt. Det kan inte anses vara särskilt demokratiskt i förhållande till övriga oppositionspartier.

Rimligare vore att ta bort oppositionsrådsrollen eftersom den inte fungerar som tänkt och på det sättet spara pengar åt skattebetalarna. Om man nu nödvändigtvis vill spendera pengarna bör dessa delas ut som ett förstärkt partistöd till samtliga oppositionspartier. Alternativt kan pengarna användas till personalförstärkning inom äldrevården eller till barn med särskilda behov i skolan där det finns behov av resursförstärkning.

Jag vet att Oppositionsrådet besätter poster som idag inte är arvoderade, men det problemet kan man lösa genom att tilldela arvode för dessa uppdrag på samma sätt som för andra uppdrag tex för olika nämndordföranden.

Stefan Hallberg
Karlsborg

  • Detta är ett debattinlägg. Det betyder att en läsare skickat in texten för publicering. Innehållet är skribentens egen uppfattning.