Fredag 29 maj 2020

Besvärande för Skolstaden Skara?

Allt färre elever väljer Katedralskolan i Skara. Detta utgör en konsekvens av det fria skolvalet. Där olika skolor konkurrerar om elevunderlaget. Kring detta faktum har debatten kretsat de senaste veckorna.

En i många stycken icke konstruktiv och seriös diskussion som tyvärr präglats av personangrepp och insinuationer. Tröttsamt. Jag upplever att diskussionerna i media inte varit fokuserade på en åtgärdsanalys och denna har i många stycken hamnat snett. Vad jag kan förstå så flyttade Barn och utbildningsnämnden (BoU) häromveckan Katedralskolans estetprogram till friskolan Ohlingymnasiet.

Kan friskolan producera ett lika bra, och kanske bättre resultat till lägre kostnader så är det inga problem med detta. Friskolorna lyder under samma lagstiftning och har samma tillsynsmyndighet som kommunalt drivna skolor.

Den centrala frågan. Hur skall situationen med det sviktande elevunderlaget hanteras, och den negativa trenden vändas? – Där måste ett fokus ligga.

Att fylla de dyrbara utbildningslokalerna med en attraktiv och bra utbildning. Som håller en hög klass, och står sig väl i konkurrensen. Detta borgar för ett bra rykte och är rekryteringsfrämjande.

Av både elever och behöriga lärare. En framgångsfaktor. Hur ser det då ut i Skara kommuns skolor idag? En av Lärarförbundet nyligen avslutad ranking av skolverksamheten i Sveriges samtliga 290 kommuner torde innehålla svaret.

Lärarförbundet har kortat ´Bästa skolkommun 2019 ´. Den totala rankingen är baserad på 10 kriterier. Där ”1” är bästa möjliga placering. Och plats 290 utgör lägsta möjliga placering av alla Sveriges 290 kommuner. Undersökningen är baserad på statistik från SCB och Skolverket. Och till delar ingår också uppgifter från friskolorna. Här några axplock hämtade ur undersökningen. Vilken i sin helhet finns läsbar på nätet.

Skara kommuns skolor hamnar i den totala rankingen på plats 200 av 290 redovisade kommuner.  Vår grannkommun, Götene, lyckas mycket bättre och intar plats 26 av 290.

En för Skolstaden Skara mycket besvärande placering och omständighet.

Granskar man vidare posten ´utbildade lärare´ får Skara placering 122 av 290. Emedan Götene hamnar på plats 46 av 290.

En strategisk fråga för att avsevärt förbättra skolresultaten verkar bestå i att rekrytera många fler behöriga lärare. Samt att verka för ett attraktivt linje / programutbud. Det finns en tydlig koppling där.

Vad gör Götene rätt, och Skara fel? – Detta är viktiga frågor att analysera och få besvarade.

Owe Lidgren
Varnhem

  • Detta är ett debattinlägg. Det betyder att en läsare skickat in texten för publicering. Innehållet är skribentens egen uppfattning.